ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان تهران

مقاله ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان تهران

مقاله مدیریت، ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، با عنوان ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان تهران، مناسب جهت استفاده مدیران و دانشجویان رشته مدیریت

 

ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
مقاله مدیریت، ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، با عنوان ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان تهران، مناسب جهت استفاده مدیران و دانشجویان رشته مدیریت

اولین نفر باشید

نظر شما