الگوهای بین المللی ارزیابی عملکرد

الگوهای بین المللی ارزیابی عملکرد

مقاله مدیریت، الگوهای بین المللی ارزیابی عملکرد؛ پیشرفت سریع ژاپن در سال های بعد از جنگ جهانی دوم وجود فضای رقابتی در فعالیت های فردی، گروهی و شرکتی و تاثیر شگرفی که بر روی بهره برداری و ارتقاء کیفی …..

ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
چکیده:

پیشرفت سریع ژاپن در سال های بعد از جنگ جهانی دوم وجود فضای رقابتی در فعالیت های فردی، گروهی و شرکتی و تاثیر شگرفی که بر روی بهره برداری و ارتقاء کیفی …..

اولین نفر باشید

نظر شما