بررسی عوامل پراکندگی شهرهای ایران

بررسی عوامل پراکندگی شهرهای ایران

مقدمه:
بررسی تاریخچه شهرنشینی در دنیا نشان می دهد که ایران دارای قدمتی طولانی در تاریخ شهرنشینی جهان است. با وجود اینکه قبل از ساسانیان ،شهرنشینی با تشکیل حکومت مادها آغاز شد و در دوره سلوکیان، شهرهای خود فرمان و مستقل ظاهر شدند با این حال بیشتر شهرهای دوره باستانی در زمان ساسانیان به وجود آمده اند. طبق مطالعات لکارت بسیاری از شهرهای بزرگ ایران یا در دوره ساسانیان بنا شده اند (مانند قزوین، نیشابور، اردبیل و تبریز، یا اینکه در این دوران گسترش و رونق یافته اند، که شهرهایی چون شیراز کرمانشاه، یزد و کرمان را شامل می‌شود.
پس از فتح ایران به وسیله مسلمین، طرز تفکر و عقاید اسلامی در فرهنگ شهرنشینی و نحوه ارتباط روستا با شهر رسوخ کرد. ایجاد مسجد به عنوان مهمترین ساختمان شهر و شباهتهای فرهنگی، اقتصادی شهر و روستا (با توجه به عقاید اسلامی) دو خصیصه بارز شهرهای اسلامی است. به طور کلی در دوران اسلامی به دلیل وسعت نفوذ آن در مناطق مختلف و گسترش بارز مبادلات، شهرنشینی رونق فراوان یافت.
با تهاجم مغولان شهرنشینی در ایران رو به زوال رفت و تنها در دوران غازان خان رونق نسبی به شهرها بازگشت. در دوران صفویه نیز شهرنشینی در ایران رونق یافت و اعتقادات مذهبی حکام بر کالبد شهر نیز تأثیر گذاشت.
در دوران معاصر نیز به تبعیت از الگوهای شهرنشینی و شهرسازی غربی و به دنبال نفوذ اتومبیل به داخل شهرها، اقدامات عمرانی بسیاری در شهرها صورت گرفت، که عمده این اقدامات درون‌زا نبوده‌اند.

فهرست مطالب:
مقدمه
پراکندگی شهرهای ایران
سبکهای شهرسازی در ایران قبل از اسلام
سبکهای شهرسازی در ایران دوران اسلامی
نقش ناهمواریها در پراکنش و توزیع شهرها
توپوگرافی کوهستانی
توپوگرافی پایکوهی
توپوگرافی واحه‌ای
توپوگرافی جلگه‌ای و ساحلی
توزیع شهرهای ایران برحسب ارتفاع از سطح دریا
نقش آب در پیدایش شهرهای ایران
عرض جغرافیایی
راه های ارتباطی و دفاع
نقش و عملکرد شهرها در پراکندگی
نقش صنعتی
نقش بازرگانی
راهها
بازارهای محلی
شهرهای مرحله‌ای و مکاره‌ای
شهر نظامی
شهر فرهنگی
شهر توریستی – تفریحی
شهر معدنی
شهر خوابگاهی
منابع

اولین نفر باشید

نظر شما