تجربیات مدون آموزشی پایه پنجم ابتدایی

تجربیات مدون آموزشی پایه پنجم ابتدایی

بخشی از متن:
تجربه ای که در این پست سازمانی برایم بدست آمد می توان به این صورت بیان نمود که سیستم اتوماسیون اداری و طرز فکر و رفتار دانش آموزانی که خودم آنها را در پایه پنجم آموزش می دادم رو به رو شدم ضمناً در همین سال نیز بعنوان مدرس مهارت های زندگی پایه دوم راهنمایی و رابط بهداشت آموزشگاه نیز فعالیت داشتم . در سال های تحصیلی ۸۹ و ۸۸ پس از سازماندهی کل ابلاغ آموزگار پایه پنجم دبستان مکتب الزینب امام قیس به این جانب ابلاغ شد . در طول این سال ها علاوه بر تدریس و استفاده از تجربیات گذشته مرحله ی جدیدی با شرکت در دوره ی مربیان تشکیلات فرزانگان برایم مهیا شد . که با تشکیل گروه فرزانگان و ارائه گزارش عملکرد این گروه به سازمان دانش اموزس مورد تقدیر و تشویق و این سازمان قرار گرفتم . جهت تکمیل اندوخته های مرتبط با این تشکیلات به دوره ی برگزار شده جهت مربیان برتر در اردوگاه رامسر دعوت شدم .

فهرست مطالب:
مشخصات
چکیده
مقدمه
ارزیابی عمومی
عناوین تجارب
تعیین تجارب
عوامل موفقیت یا عدم موفقیت
اقدامات خاص
بیان نکات ویژه و کلیدی
ارائه برنامه
ضمیمه

اولین نفر باشید

نظر شما