تحقیق عوامل بیرونی تضعیف مسلمانان

تحقیق عوامل بیرونی تضعیف مسلمانان

بخشی از متن:
هر کسی تاریخ جنگهای صلیبی را مطالعه کند  که چگونه غربیها لشکریان خود را برای از بین بردن دولت اسلامی سامان دهی کردند، آنچه حدیث از پیامبر (ص) به آن اشاره کرده به وضوح برایش روشن خواهد شد.
کفار برای آن که به هدف خود بهتر و راحت تر برسند، اتحادیه  ملل  را در ۲۸ مارس ۹۱۹ م. که مقر آن ژنو بود تأسیس کرند و این  اتحادیه فعالیت خود را تا ۱/۴/۱۹۴۴ م ادامه داد.
پس از آن جای آن را سازمان ملل متحد (۵۱۸۷) گرفت که بعد از جنگ جهانی دوم از این  سازمان تأسیس شد و ۵۱ دولت قطعنامههای آن را در سانفرانسیسکو در سال ۱۹۴۵م  امضا کردند و نیویورک را به عنوان مقر همیشگی سازمان ملل انتخاب کردند، و شورای  امنیت را به عنوان مهمترین سازمان زیر مجموعهی سازمان ملل مقرر کردند. سپس بعد  از فرو پاشی نظام سوسیالیستی شوروی در سال ۱۹۹۱م نظام جهانی جدید پدید آمد.

اولین نفر باشید

نظر شما