تحقیق کامل پیرامون نیوتن

تحقیق کامل پیرامون نیوتن

مقدمه:
فیزیکدان و ریاضیدان بزرگ انگلیسی در سال درگذشت گالیله به دنیا آمد. او به دلیل هوش سرشار خود در هفده سالگی به طور رایگان وارد دانشگاه کمبریج شد و به سرعت از استادان خود پیشی گرفت.
در سال ۱۶۶۳ به دلیل همه گیر شدن بیماری طاعون نیوتون مجبور به ترک دانشگاه شد و در مدت ۱۸ ماه که بیشتر مراکز علمی اروپا بسته بود نیوتون به خودسازی علمی خویش پرداخت. او در این مدت نظریه ذره ای نور- قانون جاذبه عمومی و بسیاری از نظریات خود را پایه گذاری کرد. نیوتون در ادامه کارهای کپلر دلیل بیضی بودن مسیر سیاره ها را یافت وقانون جاذبه عمومی را کشف کرد. نیوتون حاصل پژوهشهای خود را در کتابی به نام اصول ریاضی فلسفه طبیعی نوشت. این کتاب مشتمل بر قانون های نیوتن درباره حرکت است. نیوتن با استفاده از قانون جاذبه عمومی اثر ماه بر زمین را که بصورت جزر و مد ظاهر می شود شرح داد.
نیوتن نخستین تلسکوپ بازتابی را ساخت. او با ساختن تلسکوپ و اهدای آن به انجمن سلطنتی انگلیس به عضویت این انجمن در آمد. از اکتشافات دیگر نیوتن تهیه منشور برای تجزیه نور بود که با آن طیف تشکیل دهنده نور سفید را مشاهده کرد.

فهرست مطالب:
مقدمه
دوران کودکی
دوران جوانی
نظریه گرانش نیوتن
نظریه قانون گرانش نیوتن در حل مسایل
تحقیقات نیوتن در مورد شکست نور
قانون اول نیوتن (قانون لختی)
قانون دوم نیوتن (رابطه ی نیرو و شتاب)
قانون سوم نیوتن (کنش و واکنش)
نظر نیوتن در مورد فضا وزمان
دوران کهولت
کشفیات نیوتن
جاذبه زمین
نیوتن از نگاه خودش
خلاصه

اولین نفر باشید

نظر شما