دانلود تحقیق در مورد مراحل تصفیه آب

دانلود تحقیق در مورد مراحل تصفیه آب

مراحل تصفیه آب
مقدمه
آب مورد نیاز به اندازه کافی و کیفیت مطلوب برای ادامه حیات بشری بسیار ضروری است انسانها از همان ابتدا به اهمیت فراوان آب پی برده بودند و تمدنها پیرامون منابع آبی به وجود آمده اند که علاوه بر تامین نیازهای حیاتی قادر به رفع نیازهای کشاورزی و حمل و نقل بوده اند.
انسانهای اولیه از طریق حواس فیزیکی نظیر بینایی و چشایی و بویایی کیفیت آب را می سنجیدند.

 

فهرست مطالب
مراحل تصفیه آب
مقدمه
خصوصیات آب آشامیدنی
ویژگی های فیزیکی آب اشامیدنی
خصوصیات آبهای سطحی
خصوصیات آبهای زیرزمینی
مروری کوتاه بر تاریخچه تصفیه آب
مصرف آب
عوامل موثر بر مصرف آب شهری
انتخاب محل تصفیه خانه
مراحل مختلف تصفیه آب
مراحل تصفیه آب
آبگیر(intake)
آشغالگیر(screen)
اهداف آشغالگیرها
انواع آشغالگیر
تصفیۀ شیمیایی مقدماتی (Pretreatment of chemical)
مشکلات ناشی از جلبک ها
کنترل جلبک ها
ته نشینی مقدماتی(Sedimentation)
توریهای آبهای سطحی(Strainners for surface water)
هوادهی(Aeration)
گازهایی که با اکسیداسیون از آب خارج میشوند:
روشهای هوادهی
انواع هوادهی
هوادهی پاششی (Spray Aeration)
هوادهی آبشاری (Cascade Aeration)
انواع هوادهی
هوادهی چند سینی یا با ریزش آب
هوادهی با تزریق هوا (Diffused Air Aeration)
هوادهی فواره ای     (Jet Aeration)
انعقاد و لخته سازی (Coagulation & Flocculation)
مقطع حوضهای ته نشینی اکسیلا تور
انعقاد
مراحل انعقاد
کاهش سختی آب(Softening of water)
ته نشینی شیمیایی  Chemical Precipitation
فرایندهای سختی گیری
تبادل کننده های یونی Ion Exchanger
مراحل تصفیه آب در دستگاه تصفیه آب خانگی
مرحله اول: فیلتر الیافی ۵ میکرون
مرحله دوم: فیلتر کربن فعال
مرحله سوم: فیلتر الیافی ۱ میکرون
مرحله چهارم: فیلتر اسمز معکوس RO
مرحله پنجم: فیلتر کربن نهایی
سیستم تیوب های ته نشین کننده برای تصفیه آب
مراحل تصفیه آب
در مرحله ته نشینی
فواید تیوب های ته نشین کننده
مقایسه بین تیوب های ته نشین کننده وصفحات ته نشین کننده
طراحی سیستم  تیوب ته نشین کننده
منابع و مآخذ

اولین نفر باشید

نظر شما