دانلود مقاله در مورد تلفن

دانلود مقاله در مورد تلفن

فهرست مطالب

مقدمه، تاریخچه و مبانی تلفن ۲
عناصر اصلی تشکیل‌دهنده تلفن ۵
برخی مشخصات تلفن‌ها: ۵
۲- نمره‌گیری ۶
۳- جرقه‌گیر ۶
۴- مکالمه دو جانبه ۶
۵- مکالمه مجدد ۷
۶- ختم مکالمه و قطع ارتباط ۷
خود شنوایی ۸
تعمیر تلفن ۹
دستگاههای مراکز تلفن خودکار داخلی ۱۱
تاریخچه ۱۱
تاریخچه تلفن در ایران ۱۲
سیستم مراکز تلفن خودکار ۱۳
تعریف ۱۳
* انواع مراکز تلفن خودکار ۱۴
ب) مراکز تلفن خودکار داخلی ۱۵
* اصول کار مراکز شهری ۱۵
الف) سیستم راه‌جوی ۱۵
۱- تلفن مشترک متقاضی صداکننده ۱۶
۲- آلات محافظت ۱۶
۳- TA(خط مشترک) ۱۶
۴- سلکتور مقدم یا راه‌جوی(VW) 17
۱۰- ماشین سیگنال ۲۳
الف) بوق آزاد ۲۳
ب) بوق اشغال ۲۳
پ) شبه زنگ ۲۴
ت) تیکرتین ۲۴
زنگ ۲۴
کنتور مکالمه ۲۴
سیستم جستجوکننده ۲۵
۲٫ بالارفتن هزینه نصب ۲۶
۳٫ مشکل سرویس و تعمیر و نگهداری ۲۶
۴٫ جای‌گیری بیش از حد ۲۶
* منابع تغذیه ۲۹
الف) سیستم تغذیه از برق شهری ۳۰
ب) سیستم تغذیه از باطری تر ۳۰
پ) سیستم ژنراتور جریان مستقیم ۳۰
مراکز تلفن خودکار داخلی ۳۱
* تعریف ۳۱
* قمستهای اصلی و اساسی مراکز تلفن خودکار داخلی ۳۱
الف) میانراه داخلی ۳۲
توجه: ۳۳
ب) میانراه خارجی ۳۳
۴٫ تغذیه دهنی مشترکین داخلی. ۳۴
مثال: ۳۵
پ)ماشین سیگنال ۳۶
ت) منابع تغذیه ۳۶
* شارژ همگام با رگولاتور تنظیم ۳۷
* شارژ غیرهمگام ۳۸
* سرویس خدماتی ۳۸
الف) مشترکین نامحدود ۳۸
ب) مشترکین نیمه محدود ۳۹

مقدمه، تاریخچه و مبانی تلفن
تلفن از نظر لغتی مرکب از دو کلمه یونانی، تله به معنی دور و فون به معنی صوت است تلفن بوسیله آقای وینستون ساخته شده و از ۱۲۵۶ استفاده از آن بعمل آمده است. تلفن از جهت تاریخ مقدم بر آنست ایرانیان در ۵۵۸ سال قبل از میلاد مسیح گروهی از مردانی که دارای صدای قوی بودند در بالای ساختمان میگماردند تا مطلب لازم را دهان به دهان بمقصدهای منظور برسانند.

کشیشی در سال ۱۱۹۷ میلادی برای ارتباط اطاقهای صومعه خویش چاره‌ای اندیشید نقشه خود را به آکادمی علوم فرانسه تسلیم نمود و اظهار داشت که با این وسیله ممکن است از فاصله ۵۰ فرسنگ دو نفر با یکدیگر صحبت نمایند.

در سال ۱۸۷۵ میلادی گروه زیادی از دانشمندان و مهندسین در راه تکمیل تلفن و اختراع مسائل زحمت کشیدند و انواع مختلفی از تلفن ساخته شده مانند شیمیاوی که طرحش بوسیله مون ریخته‌شد، تلفن بلوری بوسیله نیکولسون، تلفن با کندانسور نیمه هادی بوسیله رالک و جونسون، بالاخره تلفن حرارتی و … ولی هیچکدام از این اختراعات مورد توجه مردم قرار نگرفت تا زمانی که یک جوان آمریکایی قدم به میدان نهاد و این افتخار را نصیب خود کرد این جوان الکساندر گراهامبل بود. که پس از خاتمه تحصیلات در سال ۱۲۸۷ به کانادا رفت و از همان راه به اختراع تلفن موفق گردید. روزی واتسون که یکی از همکاران گراهامبل بود در اطاق جداگانه برابر دستگاهی که بدست گراهامبل ساخته شده‌بود قرار گرفت و دستورهای استاد خویش را به کار بست ناگهان از آن دستگاه صدای دوست خود را شنید که می‌گوید آقای واتسون بیایید با شما کار دارم، وی فوراً از جای برخاست بسوی اطاق بل دوید و فریاد زد صدای شما را شنیدم به این ترتیب نخستین عبارت تلفنی دنیا در روز دهم مارس ۱۸۷۶ میلادی برابر با دهم فروردین ماه ۱۲۵۵ در شهر بوستون بر روی سیمی رویین از اطاقی به اطاق دیگر منتقل شد. تلفن اختراعی بل خیلی ساده بود و گفتگو با آن بایستی به تناوب صورت گیرد بعلت اینکه گوشی و میکروفن آن باید یک نفر سخن بگوید و دیگری گوش کند بعدها تلفن بسرعت زیاد در تمام دنیا رایج گردید و در حدود سال ۱۳۰۴ به ایران وارد شد. البته اولین تلفن در تبریز مورد استفاده راه‌آهن قرار گرفت که بعدها بصورت شرکت تلفن در آمد که با شرکت زیمنس آلمان قرار داد بست که هم‌اکنون بصورت فعلی بنام وزارت پست و تلگراف و تلفن در آمده‌است.

اولین نفر باشید

نظر شما