دانلود مقاله شرکت ایران خودرو دیزل

دانلود مقاله شرکت ایران خودرو دیزل
مختصری از مقاله :
شرکت ایران خودرو دیزل ، بزرگترین تولید کننده اتوبوس های شهری و بین شهری در ایران با مساحت ۷۰ هکتار و اشتغال ۶۰۰۰ نفر نیروی انسانی ، تولید کننده انواع اتوبوس ، کامیون ، و … است .
محصولات تولیدی ایران خودرو دیزل در کشور آلمان طراحی شده و خط تولید و پروسس تولید محصولات و همچنین کد قطعات و نقشه های فنی از شرکت آلمانی بنز برگرفته شده است .
با توجه به اینکه BOM مهندسی به عنوان مهمترین Base مهندسی تولید و نیاز به روزآوری و بهنگام سازی آن ، پروژه مان را به بررسی BOM مهندسی و رفع نیازهای هر قسمت به BOM خاص آن قسمت و تدوین فرم هایی برای تدوین بهتر و کاملتر BOM ساختاری و بهبود صنعت های بایگانی و قسمت اسناد و مدارک در هر قسمت و برای هر فرم در جهت بهنگام سازی و کاملتر شدن ضعف های ارتباطی سیستم بین قسمتها شدیم .
-هدف :
ایجاد یک روش مناسب جهت تهیه BOM پایه برای کلیه محصولات شرکت ایران خودرو دیزل به نحوی که این ساختار پایه برای تهیه کلیه BOM مورد نیاز هر محصول مورد استفاده قرار گیرد و با آنها به ثورت کامل مرتبط بوده و همچنین با کلیه فرایند های تغییرات مهندسی مرتبط باشد و قابلیت بهنگام‌سازی مناسب کلیه اطلاعات مرتبط و همچنین اطلاع رسانی سریع به کاربران را داشته باشد .
۲-محدوده اعتبار :
محصولات تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل .
۳-تعاریف مفاهیم :
در این دستورالعمل منظور از قطعه ، به اختصار همان قطعه / مجموعه / مواد اولیه می باشد .
کلیه عملیات موجود در بندهای این دستورالعمل با این فرض بیان شده که برای کلیه قطعات محصول شماره فنی صادر شده باشد .
۱-۳-ساختار پایه محصول (BOM ساختاری ) : مجموعه ای از داده های منسجم و به هم پیوسته که نیازهای اطلاعاتی و عملیاتی کاربران را در رابطه با مواد و قطعات محصولات تولیدی شرکت ، محل مصرف مواد در محصول ، ضریب مصرف هر یک از مواد و قطعات بصورت ساختار سلسله مراتبی برآورده می سازد .
۲-۳-نوع خودرو : کلی ترین تفکیک بین محصولات نهایی شرکت . مثال : ون ، مینی بوس ، اتوبوس ، کشنده ، کامیون و کامیونت .
۳-۳-گروه خودرو : نام تجاری محصولات نهایی شرکت در سطح پائین تر از نوع . مثلاً گروه آکتروس از نوع کشنده و گروه غزال از نوع ون و گروه LP از نوع کامیونت و یا گروه بین شهری از نوع اتوبوس .
۴-۳-تیپ خودرو : عبارت است از یک طرح خاص از یک گروه خودرو مثلاً تیپ C-457 از گروه اتوبوس بین شهری .
۵-۳-مدل خودرو : مدل خودرو دقیقاً به یک محصول خاص با مشخصه‌های منحصر به فرد اشاره می کند . مثلاً مدل ۶۰۸ از گروه LP از نوع کامیونت و MB140  از نوع وزن در گروه بنز و اتوبوس مدل C-457  با بدنه فایبرگلاس از تیپ C-457  در گروه اتوبوس بین شهری از نوع اتوبوس . هنگامی که یکی از قطعات اساسی در خودرو عوض شود ، مدل خودرو عوض می شود .
۶-۳-طبقه بندی گروه ها و قطعات : در این طبقه بندی کلیه گروه‌ها و مجموعه‌ها و قطعات محصول در شش طبقه به صورت زیر تعریف می شوند . لازم به ذکر است این طبقه بندی از نظر اهمیت قطعه در محصول می باشد و ربطی به طبقه بندی در ساختار ندارد .
۱-۶-۳-گروه های اصلی قطعات : هر گروه اصلی به عنوان عمده ترین و اولین سطح در تقسیم بندی یک مدل خودرو شامل چند قطعه اساسی می باشد که به صورت گروه عنوان می شود . مثلاً گروه قوای محرکه ، گروه بدنه و شاسی و گروه تزئینات
 
فهرست مطالب
مقدمه
هدف
۲-محدوده اعتبار :
۳-تعاریف مفاهیم :
۱-۳-ساختار پایه محصول (BOM ساختاری )
۲-۳-نوع خودرو
۳-۳-گروه خودرو
۴-۳-تیپ خودرو
۵-۳-مدل خودرو
۶-۳-طبقه بندی گروه ها و قطعات
۱-۶-۳-گروه های اصلی قطعات
۲-۶-۳-قطعه اساسی
۳-۶-۳-طبقات اصلی
۴-۶-۳-طبقات فرعی
۵-۶-۳-بخش
۶-۶-۳-قطعات
۷-۳-وضعیت قطعات
۱-۷-۳-قطعه اصلی
۲-۷-۳-قطعه آلترناتیو(ALTERNATIVE
۳-۷-۳-قطعه جانشین (SUBSTITUTE
۸-۳-قطعات :
۹-۳-وضعیت قطعات
۱-۹-۳-قطعه اصلی ۲-۹-۳-قطعه آلترناتیو(ALTERNATIVE)
۳-۹-۳-قطعه جانشین (SUBSITUTE) :
۴-۹-۳-قطعه انتخابی (OPTION)
۵-۹-۳-قطعه جایگزین
۶-۹-۳-قطعه مشترک (COMMUNAL)
۱۰-۳-گروه های موازی
 ۱۱-۳-شماره سطح
۱۲-۳-فرم ها :
۴-مراحل انجام کار و مسئولیت ها :
۵-تغییرات :
۶-واحدهای ذیربط
۷-مستندات :
۸-پیوست ها :
تشریح موضوع پروژه :
شناخت وضع موجود و نیازهای سیستم :
شناخت نیازهای موجود :
امکان سنجی پروژه :
امکان سنجی فنی :
امکان سنجی مالی ‌:
امکان سنجی عملیاتی
عملیات لازم برای رسم DFD  فیزیکی
شرح عملیات

اولین نفر باشید

نظر شما