دانلود مقاله طرح تهیه ماکارونی

دانلود مقاله طرح تهیه ماکارونی
مختصری از مقاله :
مصرف انواع ماکارونی در جهان به دلایل مختلف افزایش یافته و همچنان مصرف آن در حال توسعه می باشد، در راستای تأمین نیاز جامعه و یا حتی در جهت تشویق به مصرف آن، کشورهای صنعتی سرمایه هایی در این راه به کار انداخته و با تبلیغات به خوردن ماکارونی عادت کرده اند. اتخاذ سیاست خود اتکایی در جهت میل به استقلال اقتصادی کشور ایجاب می کند که تولید ماکارونی با استفاده از ماد اولیه داخلی و مطابق طبع و ذائقه مورد نظر مردم کشورمان مورد حمایت قرار گیرد که امکانات جالبی برای تهیه انواع ماکارونی سالم فراهم می نماید. گسترش بهره برداری از ماکارونی برای تولید آن ضمن اینکه گام مهمی در جهت توسعه کشاورزی از نظر مواد اولیه و حمایت از زارعین کشور می باشد فرآورده حاصله نسبت به ماکارونی های موجود در استان از ارزش غذایی بالاتری برخوردار می باشد. در حال حاضر واحدهای ماکارونی در نقاط مختلف کشور به ظرفیت اسمی حدود ۱۰ هزار تن در سال در حال بهره برداری است.
امید است با بهره برداری از این کارخانه گامی در جهت افزایش تولید و قطع وابستگی برداشته و نیز خدمتی به کشور، مردم و منطقه محسوب می گردد
فهرست مطالب
بخش اول: کلیات طرح تهیه ماکارونی
ـ مقدمه
ـ نتایج آمارگیری صنایع رشته و ماکارونی:
ـ فرآورده های تولیدات کارخانجات رشته و ماکارونی:
 ـ میزان مواد اولیه مصرفی کارخانجات ماکارونی:
ـ میزان سایر مواد اولیه کارخانجات ماکارونی:
ـ تعریف چند نوع مختلف ماکارونی:
«بخش دوم»
ـ هدف و نکات مهم طرح:
ـ نوع محصول:
ـ میزان مواد اولیه مورد نیاز کارخانه:
ـ روش کار و نحوه فرآیند:
ـ کنترل کیفیت:
ـ ماشین آلات مورد نیاز کارخانه (تولید) :
ـ چگونگی‌استقرار‌ماشین‌آلات‌و‌فضای‌مورد‌نیاز‌در سالن تولید:
ـ زمین و ساختمانهای کارخانه:
الف ـ زمین
ب ـ ساختمانهای کارخانه:
ـ تأمین برق:
ـ سوخت:
مصرف سوخت در روز
ـ فاضلاب:
ـ تهویه و اطفاء حریق:
الف ـ تهویه:
ب ـ اعلام و اطفاء حریق:
ـ لوازم و تجهیزات اداری:
ـ لوازم حمل و نقل و جابجایی:
ـ وضعیت پرسنلی و کارگری کارخانه:
«بخش سوم»
الف ـ هزینه های زمین و ساختمانهای کارخانه:
۱ـ هزینه زمین:
۲ـ هزینه های خاکبرداری ، دیوارکشی و محوطه سازی :
۳ـ هزینه های ساختمان کارخانه:
ـ هزینه ماشین آلات و تجهیزات:
ـ هزینه تأسیسات و تجهیزات عمومی:
ـ هزینه قبل از بهره برداری:
ـ محاسبه هزینه احداث طرح ( سرمایه ثابت ):
جمع کل سرمایه ثابت
« بخش چهارم »
هزینه های تولیدی طرح (سرمایه در گردش)
ـ هزینه های خرید مواد اولیه:
ـ هزینه پرسنلی و کارگری:
لیست شاغل و مقدار حقوق ماهانه و سالانه:
چارت سازمانی
ـ هزینه های تأمین بـرق:
ـ هزینه تأمین آب:
ـ هزینه های اعلام و اطفاء حریق:
ـ هزینه های آزمایشگاه کنترل کیفی:
ـ هزینه های تأمین وسایل حمل و نقل و جابجایی:
ـ هزینه بیمه کارخانه:
ـ محاسبه هزینه در گردش کارخانه:
« بخش پنجم »
میزان سرمایه گذاری محاسبات اقتصادی
ـ کل سرمایه گذاری طرح:
ـ نحوه سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی:
ـ کارمزد:
ـ هزینه استهلاک و هزینه تعمیر و نگهداری:
الف ـ هزینه استهلاک:
ب ـ محاسبه هزینه تعمیر و نگهداری طرح:
ـ محاسبه کل هزینه تولید:
الف ـ هزینه‌های ثابت تولید:
ب ـ هزینه های متغیر تولید:
ـ قیمت تمام شده محصول:
ـ بررسی نقطه سر به سر:
«بخش ششم »
روش فر‌آوردن (تولید):
شرایط ماکارونی فرآورده شده:
بسته بندی و نشانه گذاری:
بسته بندی:
نشانه گذاری:
عبارت ساخت کشور
هـ ـ شماره گواهی بهداشتی
ماکارونیهای غیر قابل مصرف:
«بخش هفتم »
پاره‌ای از مقررات مربوط به صدور موافقت اصولی:
میزان سرمایه ثبت شده:
اطلاعات کلی مربوط به کالا یا کالاهای تولیدی:
اطلاعات مربوط به بازار محصول:
اطلاعات مربوط به دانش فنـی
اطلاعات مربوط به تولید کالا:

اولین نفر باشید

نظر شما