دانلود مقاله فروپاشی خانواده در جامعه سکولار

دانلود مقاله فروپاشی خانواده در جامعه سکولار

فهرست مطالب

چکیده
فروپاشی خانواده در قرن
فروپاشی خانواده: ریشه یابی علل آن
تأثیر مثبت ایمان دینی و عمل به اصول اخلاقی
فرهنگ جنون آمیز آمریکا
چرخه تبهکاری
عقایدی که پیامد دارد
عقاید مدرن سکولار
انسان یک حیوان بسیار تکامل‌یافته است.
باورهای مذهبی و سنتی
خدایی وجود دارد
اصول اخلاقی مطلق و جهان‌شمولی وجود دارند
انسان به عنوان یک حیوان: تکامل نتیجه جهش های تصادفی
ارزش نسبی
طبیعت و نقش جنسیت انسان
نهادینه شدن ایده های نسبیتی سکولار
نتایج تفکرات سکولار مدرن بر فرهنگ آمریکا
آمریکا نیاز به یک چشم‌انداز جدید دینی دارد
منابع

چکیده
این مقاله به بررسی افزایش فروپاشی بنیان خانواده در جامعه آمریکا می پردازد. علاوه بر این، تحقیق حاضر ثابت می کند که ارتباط آشکاری میان فروپاشی خانواده و مشکلات جامعه وجود دارد. با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که طلاق عاملی است که منجر به افسردگی کودکان می شود. علل جرم و جنایت خشونت آمیز، در نتیجه روابط شکست‌خورده عاشقانه در ازدواج و زندگی است. فروپاشی بنیان جامعه به‌طور مستقیم از این شکست ناشی می شود. پرداختن به ریشه ها و علل این مسئله نیازمند فهم عناصر حیاتی حمایت از خانواده و زندگی اجتماعی است. یکی از قوانین اصلی در دستورالعمل های اخلاقی سنتی در همه جوامع، در همه دوران‌ها و در همه فرهنگ ها، ممنوعیت تولد کودکان پیش از ازدواج است. جوامع در همه جای دنیا این‌گونه تشخیص داده‌اند که این ممنوعیت برای ایجاد ثبات اجتماعی و رشد جمعیت متناسب با یک جامعه، لازم است. متأسفانه برخلاف عواقب فاجعه‌بار، این ممنوعیت امروزه در تمام سطوح جامعه آمریکا نادیده گرفته می شود. هر زمان که در جامعه‌ای، بنیان خانواده این چنین از هم پاشیده شود، آن جامعه نیز متلاشی می گردد. در قرن نوزدهم، تعدادی از متفکرانی که گرایش سکولار داشتند، به دنبال توسعه مفهوم علمی مدرن از انسان و جهان بودند. در این فرایند، تحول ایده های چندگانه ای مورد بررسی قرار گرفتند که به جدایی انسان مدرن از خداوند کمک کرد و درک ما را از حقایق اصلی اخلاقی به اشتباه انداخت. همان‌طور که این عقاید رواج یافتند، وجدان مردم نیز تضعیف شد و این امر باعث فروپاشی بنیان خانواده شد. نظریات مدرن، نهادهای بزرگ قرن بیست و یک آمریکا را تحت تأثیر قرار داده اند و به ایجاد جوّی فرهنگی و اخلاقی منجر شده‌اند که باعث فروپاشی خانواده ها در سه دهه گذشته این قرن شده است.

اولین نفر باشید

نظر شما