دانلود پروژه کنترل موجودی انبار شرکت محصولات کاغذی لطیف

دانلود پروژه کنترل موجودی انبار شرکت محصولات کاغذی لطیف
مختصری از پروژه :
کارت کنترل کالا:در گذشته برای کنترل عملیات ورود و خروج کالاها در انبار و رسیدگی به حسابها و کترل موجودی انبار از دفاتر استفاده می کردند ولی در گذر زمان کنترل کالا جایگزین مناسبی برای دفاتر شده است. و امروزه کامپیوتر جایگزین کارت کنترل کالا گردیده است. کارت کنترل کالا به شکل مقوای چهارگوش و متحرک می باشد کارت کنترل کالا جهت ثبت کلیه نقل و انتقالات موجودیها در انبار به کار می‌رود و برای هر قلم کالای موجود در انبار یک کارت انبار صادر می شود که حکم شناسنامه برای کالا را دارد این کارت توسط انباردار تنظیم می شود. کارتهای کنترل بر مبنای ضوابط طبقه بندی کالاها در انبار شماره گذاری و تنظیم می شوند. بدین ترتیب در هر زمان می توان به وسیله کارتهای کنترل کالا اطلاعات لازم را در مورد میزان ورود و خروج و موجودی کالا بدست آورد. این کار سبب تسهیل در امر کنترل و تحویل اجناس می شود. اطلاعات موجود در کارت کنترل کالا عبارتند از:شرح کالا- کد کالا- نشانی کالا- حداقل موجودی- حداکثر موجودی- واحد کالا- حد سفارش.
۲-۲- انواع کاردکس
اصولاً چندین نوع کاردکس وجود دارد. که عبارتند از کاردکس جعبه ای یا برگردان که
در این نوع کاردکس کارتها در جعبه ای فلزی یا چوبی نگهداری می شوند.
کاردکس سینی یا کشویی که به صورت کشوهای خارجی در فایلهای قرار دارند.
کاردکس گردان یا کاردکس چرخان که کارتها بر روی صفحاتی در طول یک میله عمودی نصب شده و قابل چرخش است به کاردکس گردان لایندکس نیز
می‌گویند.
۳-۲- کارت حساب انبار
این کارت همانند کارت انبار است ولی در واحد حسابداری صنعتی که به همان صورت که انباردار وضعیت ورود و خروج کالا را در کارت انبار ثبت می کند همان اعمال هم در حسابداری صنعتی بر روی کارت حساب انبار انجام می شود.
با این تفاوت که در آن ستون قیمت (مبلغ نیز وجود دارد) ولی در حال حاضر اصولاً از سیستم پیشرفته کامپیوتر در ورود و خروج و حساب کالا در شرکتهای تولیدی استفاده می شود
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
تاریخچه شرکت محصولات کاغذی لطیف
مشخصات ماشین کاغذ
انبار مواد اولیه
انبار مواد شیمیایی
انبار قطعات فنی
فصل دوم :
سیستم کنترل انبار (نظام نظارت بر انبار)
-۲- کارت کنترل کالا
۲-۲- انواع کاردکس
۳-۲- کارت حساب انبار
۴-۲- دفتر راهنمایی اقلام انبار
فصل سوم :
فرمهای مورد نیاز در نظام تدارکات
۱-۳ تعریف :
۲-۳-فرمهای اصلی در نظام تدارکات :
۳-۳-رسید انبار:
۴-۳- حواله انبار :
۵-۳- درخواست کالا یا درخواست جنس از انبار :
۶-۳- درخواست خرید خدمت :
۷-۳- سفارش خرید :
فصل چهارم :
طراحی نظام اطلاعاتی برای انبار
۱-۴- تعریف ماهیت نظام اطلاعاتی انبار
۲-۴- نتایج حاصله از استقرار نظام صحیح اطلاعاتی برای انبار
۳-۴- وظایف اطلاعاتی انباردار
۴-۴- جریان کلی گردش عملیات در سیستم نظام تدارکات
فصل پنجم :
نظام نظارت بر موجودی
۵-۱-موجودی چیست
۲-۵- هدف و فواید نظارت بر موجودی
فصل ششم :
کنترل موجودی
۱-۶- هزینه نگهداری کالا در انبار inventory Holiding cost
۲-۶-هزینه سفارش کالا یا موجودی Inventory ordering cost
۳-۶-هزینه ناشی از کمبود کالا inventory shortage cost
۴-۶- زمان انتظار lead time
۵-۶- ذخیره ایمنی یا حداقل موجودی safty stock
۶-۶- حداکثر موجودی
۶-۷-نقطه سفارش
فصل هفتم :
انواع سیستم کنترل موجودی
۱-۷-آنالیز ABC در کنترل موجودی انبار
۲-۷: Economic order quantity EoQ
آیا انبار کالای شما تحت کنترل است؟
صورتهای مواد
سیاستهای دریافت
تغییرات مهندسی
گزارش ضایعات
گردش موجودی کالا
نشانه های سفرش مجدد
سیستم مکان یاب انبار
موجودی کالا یک دارایی نیست
زمان دریافت کالا
دانلود پروژه کنترل موجودی انبار شرکت محصولات کاغذی لطیف
کنترل موجودی انبار (شرکت محصولات کاغذی لطیف)
کارافرینی شرکت محصولات کاغذی لطیف
شرکت محصولات کاغذ لطیف
دانلود پروژه کنترل موجودی انبار شرکت محصولات کاغذی لطیف
کارخانه کاغذ
شرکت کاغذ
کاغذ سازی

اولین نفر باشید

نظر شما