دانلود کارتحقیقی نحوه مطالبه خسارت در مورد بی احتیاطی

دانلود کارتحقیقی نحوه مطالبه خسارت در مورد بی احتیاطی

چکیده  
خسارتی که در نتیجه فعل زیانبار فردی به دیگری وارد می شود ممکن است مادی و یا معنوی باشد . قابل مطالبه بودن خسارت مادی هرگز مورد تردید نبوده و از این رو ،  تحقیق حاضر تنها به بررسی مطالبه خسارت معنوی می پردازد . علیرغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش تر بودن آن از حقوق مادی همواره این سؤال مطرح بوده که در صورت ایراد خسارت معنوی ، آیا زیان دیده غیر از درخواست اعاده حیثیت ، می تواند پولی دریافت دارد . تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به سؤال مزبور است .در این ارتباط ، پس از بیان تعریف خسارت معنوی و رابطه آن با آسیب های جسمی به بررسی مسأله در حقوق ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته و بعد از نقد و بررسی دلایل مخالفان مطالبه خسارت معنوی ، به ذکر دلایل جواز آن می پردازد .
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ ، مهم ترین قانون حاکم بر جبران زیان ناشی از تصادفات رانندگی می باشد . نحوه مطالبه خسارت از کیفیت خاصی برخوردار است که نسبت به قانون ۱۳۴۷ متضمن برخی تغییرات است. برخی از مفاهیم معانی جدیدی یافته و دامنه شمول قانون نیز دستخوش تغییر شده است. این تغییرات بعضا به جنبه ثبوتی قضیه و گاها به حالت اثباتی موضوع مرتبط است. در این نوشته به قانون جدید از این منظر نگریسته می شود. در گفتار اول به طرف دعوی ودر گفتار دوم به جنبه ثبوتی قضیه می پردازیم.
در دعوی مطالبه خسارت اعم از اینکه خسارت ناشی از وقوع جرم بوده و یا بر مبنای مسئولیت مدنی یا ضمانات قهری طرح شود نخستین مسأله ای که دادگاه با آن روبرو خواهد شد تشخیص سبب ورود خسارت و شناخت مسبب وقوع حادثه ایست که منتهی به ایجاد خسارت شده است اما همیشه مسأله باین صورت نیست که عمل یک نفر به تنهائی و یا چند نفر مشترکاُ موجب ورود زیان بدیگران شده باشد که حکم قضیه روشن است موضوع مورد بحث ما این است که اگر در ایجاد حادثه زیانبار طرفین دعوی مسئول باشند تکلیف قضیه چیست و خسارت زیان دیده چگونه باید مورد حکم واقع شود مثلاُ اگر راننده ای باتهام ایراد جرح غیر عمدی به عابر پیاده تحت تعقیب قرار گرفته و کاردان فنی علت وقوع حادثه را بی احتیاطی عابر و تخلف راننده از مقررات رانندگی تشخیص داده باشد در این صورت آیا زیان دیده از جرم می تواند تمام خسارت خود را از راننده دریافت کند ویا به نستب تأثیری که بی احتیاطی او نیز در وقوع حادثه داشته است باید از میزان خساراتی که مطالبه کرده است کاسته شود تردیدی نیست که در فرض مزبور و همه موارد نظیر آن اعم از اینکه خسارت ناشی از جرم و یا مسئولیت مدنی باشد هر گاه ثابت شود که غفلت و بی احتیاطی زیان دیده بنحوی در وقوع حادثه مؤثر بوده است تحمیل کلیه خسارات بر متهم و یا خوانده دعوی بر خلاف عدالت و منافی با اصول و موازین قضائی خواهد بود و بر دادگاه مرجع رسیدگی است که با عنایت بعلل وقوع حادثه و اوضاع و احوال قضیه تشخیص دهد که فعل یا ترک فعل زیان دیده تا چه حد به ایجاد حادثه کمک کرده و بچه نسبت از مبلغ خساراتی که خواسته است باید کسر شود در حقوق انگلستان این مسأله از دیر بزا مورد توجه دادگاهها واقع شده و در آراء خود با تشریح موجبات ورود خسارت و تعیین سهمی که زیان دیده در وقوع حادثه داشته است خسارت مورد مطالبه را تعدیل کرده اند البته استثناءآتی هم در این امر قائل شده اند از جمله اینکه این قاعده را دوباره اطفال جاری نمی دانند یعنی دفاع طرف را که غفلت و بی احتیاطی طفل زیان دیده نیز در ایجاد واقعه مؤثر بوده است علی الاصول نمی پذیرند.

مقدمه:
دولت برای رسیدن به اهداف خود، وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و برای تحقق آن اهداف، با به خدمت گرفت وسایل ، ابزار و نیروی انسانی که در اختیار دارد ، فعالیت گسترده ای در جامعه انجام می‌دهد. گستردگی فعالیت روزمره دولت با تمام سازمانهای عریض و طویلش در قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و نیروهای مسلح ، در بسیاری از موارد با اشتباهات و تقصیرات کارکنان و در نتیجه ایراد خسارت به دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی همراه است.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه:
فصل اول
نحوه مطالبه خسارت در مورد بی احتیاطی
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی:
الف  نظریه تقصیر:
ب  نظریه خطر:
مبحث اول : مبانی مسئولیت:
مبحث دوم : منابع مسئولیت مدنی دولت
قانون اساسی:
قانون مسئولیت مدنی:
قانون کار:
مبحث سوم  : انتخاب طرف دعوی
مبحث چهارم : زیانهای قابل مطالبه 
مبحث پنجم : محاسن قانون جدید
تکلیف بیمه گر به پرداخت سریع خسارت

۲- زیانهای معنوی 
حضور نماینده بیمه گر در جلسات محاکم قضایی 
پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه
تقویت منابع مالی صندوق تامین خسارت بدنی
پیش بینی کمیسیون حل اختلاف تخصصی
مبحث ششم : افزایش دادن تعهد صندوق تامین خسارات بدنی به میزان تعهد دارنده وسیله نقلیه مسسب حادثه
گستره دامنه مسئولیت بیمه گذار 
مسئولیت کارفرما در برابر بی احتیاطی کارگر
گفتار اول : مسئولیت کارفرما در برابر بی احتیاطی کارگر
فصل دوم
مبحث اول : جنبه عمومی و خصوصی جرم
مبحث سوم : شرایط اقامه دعوی خصوصی
مبحث دوم : مهلت و چگونگی طرح دعوی خصوصی ناشی از جرم 
مبحث پنجم : تأمین خواسته   
مبحث چهارم :  دعوی خصوصی ناشی از جرم از سوی غیربزه‌دیده
تقصیر   fault
ورود خسارت
مبحث ششم : شرایط مطالبه خسارت از تأمین خواسته
مبحث هشتم : مطالبه خسارات مازاد بر دیه،وارد یا مانع
مبحث هفتم : شیوه مطالبه خسارت از تأمین خواسته
رابطه سببیت
مبحث نهم : موافقان جبران خسارت مازاد بر دیه
نظریه شخصی
مبحث دهم : مخالفان خسارات مازاد بر دیه
نتیجه‌گیری 
منابع و ماخذ

اولین نفر باشید

نظر شما