دانلود گزارش کارآموزی برق صنعتی

دانلود گزارش کارآموزی برق صنعتی
مختصری از کارآموزی:
مشخصات باطریهای ۱۲۷v
پست شامل ۲ دسته باطری با مشخصات زیر می باشد که توسط دو دستگاه باتری شارژ که سازنده کشور آن آلمان غربی می باشد ، شارژ می شود .
این باطری از نوع باتری اسیدی و تهویه اش توسط فن انجام می شود تعداد هر ست آن ۱۰ عدد است که هر کدام ۱۲ ولت و ۴۰ آمپر می باشد .
مشخصات باطریهای D.c 48v
همچنین این پست دارای یکدست باطری ۴۸v است که توسط یک ست باطری شارژ ۴۸v است که با Type 48 ساخت آلمان می باشد . مشخصات این باطری ۴۸v به قرار زیر است  از نوع اسیدی ظرفیت باطری آن ۲۰۰ Ah و تعداد آن ۴ عدد ولتاژ هر باطری ۱۲V است .
۱) مبانی و تعاریف مربوط به پست فشار قوی
با توجه به اینکه قدرت تولیدی نیروگاههای بزرگ تماماً در محل مصرف نخواهد شد به منظور انتقال انرژی تولید شده از محل تولید به مکانهای دیگر ، نیاز به انتقال انرژی توسط هادیهای الکتریکی می باشد . با توجه به اینکه ولتاژ خروجی ژنراتورها در ایران حداکثر۲۰KV می باشد با توجه به قدرت تولیدی کل این نیروگاه ( مثلاً نیروگاه نکاء :۴۴۰MW ) جریان انتقالی خیلی زیاد خواهد بود و دراین صورت سطح مقطع هادی مورد نیاز و افت ولتاژ و توان انتقالی خیلی زیاد خواهد بود .
بطور خلاصه می توان گفت از آنجاییکه انرژی الکتریکی بصورت متمرکز و به توسط نیروگاههای بزرگ با قدرت خیلی زیاد تولید می گردد و محل احداث این نیروگاهها بر حسب نوع نیروگاه ( آبی ، بخاری ، هسته ای ) از مراکز مصرف فاصله زیادی دارند لذا انتقال این انرژی در فواصل زیاد با افت ولتاژ و تلفات خط غیر قابل قبول همراه می باشد . هرگاه این انرژی با سطح ولتاژ بالاتری منتقل گردد طبق رابطه :   مقدار جریان‌الکتریکی که با ولتاژ مسبت عکس دارد کاهش می یابد در نتیجه مطابق روابط زیر افت ولتاژ و تلفات قدرت در طول خط کاهش می یابد :
امپدانس هادی :V=ZI ( Z ) : افت ولتاژ
مقاومت هادی : P= RI  (R) : تلفات قدرت
از طرفی درخطوط انتقال فشار قوی ، بخاطر اندوکتیویته زیاد ، جریان کور زیادی وجود دارد که خود باعث تلفات زیاد حرارت می شود :
معمولاً تلفات را از نیروگاه تا مصرف کننده حدوداً ۱۰% در نظر می گیرند و ای مقدار قابل نلاحظه می باشد مثلاً برای انتقال ۵۰۰MW نیرو حدوداً ۵۰MW آن تلف می شود .
بنابراین با کاهش جریان می توان سطح مقطع هادی را نیز کاهش داده و از این راه هزینه خط انتقال را کم نمود ولی از طرفی بالا رفتن ولتاژ نیز مستلزم عایق بندی بیشتر و استفاده از دکلهایی با ارتفاع بلندتر بمنظور رعایت فواصل مجاز با زمین و همچنین فاصله فازها از همدیگر می باشد و این موضوع بر هزینه احداث خط انتقال می افزاید .پس با توضیحات فوق روشن می گردد که میزان افزایش ولتاژ نیز حدی دارد و بالا بردن بیش از حد ولتاژ نیز عملاً مقرون به صرفه نخواهد بود بنابراین بمنظور انتخاب ولتاژ مناسب جهت انتقال میزان معینی انرژی الکتریکی به فاصله معینی می بایست محاسبات اقتصادی کامل انجام شده و مناسب ترین و اقتصادی ترین ولتاژ انتخاب گردد .
فهرست مطالب
خلاصه گزارش
مقدمه
دستگاههای اندازه گیری
رله های حفاظت خط
رله های حفاظتی خط ۲۰c
 مشخصات باطریهای ۱۲۷v
مشخصات باطریهای D.c 48v
معمولاً در انتخاب ولتاژ انتقال موارد مورد توجه و اهمیت
میزان مبنا برای انتخاب بهترین ولتاژ
ولتاژهای استاندارد :
تعریف پست فشار قوی:
انواع پستهای فشار قوی بر حسب نوع کار :
پستهای فشار قوی از لحاظ وضعیت
پستهای باز نیز به چند دسته تقسیم می شوند :
پستهای بسته یا داخلی نیز خود به سه نوع تقسیم می گردد :
۱ـ پستهای فشار قوی باز :
۲ـ پست فشار قوی نیمه باز :
۳ـ پست فشار قوی بسته :
گرفتن هادیها روی برج به سه دسته تقسیم می شود
۱ـ خطوط تک مداره (single circuit) :
۲ـ خطوط دو مداره (Double circuit) :
۳ـ خطوط باندل (Bundle) :
یک پست فشار قوی ممکن است شامل تمامی یا قسمتی از تجهیزات
۱ـ سوئیچگیر (switch hear)
۲ـ ترانس قدرت (power tranformer)
۳ـ ترانس زمین(Ground tr)
 ۴ـ ترانس تغذیه داخلی (server tr)
۵ـ جبران کننده (Compensa tors)
ترانسفورماتور قدرت :
تأسیسات جانبی پست
تعریف شین :
انواع شین از نظر شکل ظاهری
برای تعمیر با سرویس در دیژنکتورها بدون قطع برق
الف ـ روش دو دژنکتوری :
ب ـ روش یک ونیم دیژنکتوری :
مزایای این نوع شینه بندی :
سطح اتصال کوتاه :S ، ولتاژ شین :V
۱ـ قطع کننده یا سکسیونر
۲ـ کلید بار
۳ـ کلید قدرت
قطع مدارات مختلف
الف ـ قطع مدار اهمی
ب ـ قطع مدار سلفی :
ج ـ قطع مدار خازنی :
بررسی وصل مدارات مختلف
الف ـ وصل مدار اهمی
ب ـ وصل مدار سلفی
ج) وصل مدار خازنی
روشهای سریع خاموش نمودن جرقه در کلیدها
۱ـ ازدیاد طول قوس
الف ـ حرارت قوس :
ب ـ اثر حوزه مغناطیسی :
۲ـ تشدید خنک کردن قوس
۳ـ مقطع کردن قوس
۴ـ خاموشی درنقطه صفر
۵ـ خازن موازی با کنتاکتها
۶ـ خلاء
۷ـ روغن
عامل مؤثر در قطع یا برقراری مجدد جرقه
انواع خاموش کننده ها
خاموش کننده جامد
خاموش کننده مایع
خاموش کننده گازی
کلیدهای فشار قوی :
انواع مختلف سکسیونر از نظر ساختمانی
ـ سکسیونر تیغه ای
ـ سکسیونر کشویی
ـ سکسیونر دورانی
ـ سکسیونر قیچی ایی
مکانیزم قطع و وصل کلیدهای فشار قوی
الف ـ ۹ـ۲ـ۳) مکانیزم فنری
ب ـ ۹ـ۲ـ۳) مکانیزم روغنی ( هیدرولیکی )
ج ـ۹ـ۲ـ۳) مانیزم هوایی یا بادی
مشخصات الکتریکی بریکرها
۱ـ ولتاژ نامی بر حسب کیلو ولت
۲ـ جریان نامی بر حسب آمپر
پارامترهای اساسی در C.t ها
۱- نقطه اشباع
۲ـ کلاس و دقت ترانس جریان
۳ـ نسبت تبدیل ترانس
۴ـ ظرفیت ترانس جریان
کلاس و دقت اندازه گیری ترانس جریان
نسبت تبدیل ترانس جریان :
ظرفیت ترانس جریان
انواع ترانسهای جریان ازنظر ساختمان
مزایا و معایب c,t های هسته پایین و هسته بالا نسبت به یکدیگر
مشخصات الکتریکی ترانسهای جریان
ترانسفورماتورهای ولتاژ
مقره ها Insulaturs
انواع مقره ها :
 برقگیرها Lightning Aresster
انواع برقگیرها :
کنتور برقگیر :
سیستم های کوپلاژ اساساً از سه قسمت تشکیل شده اند :
۱-خازن کوپلاژ ۲- تله موج ۳ـ دستگاه تطبیق با خط
حفاظت پستهای فشار قوی
حفاظت توسط رله ها
رله اضافه جریان
رله اتصال زمین
 رله دیفرانسیل (Differctial relay)
رله افت ولتاژ (Under voltage reloy)
رله اضافه ولتاژ (over Voltage realy)
 رله اضافه فرکانس (over freguency relay)
رله افت فرکانس (under freguency relay)
رله اضافه فلوی مغناطیسی (over flux relay)
رله دایره کشنال
رله دیستانس (Distane relay)
اصول و روشهای بهره برداری از پستهای فشار قوی
تقسیم بندی تجهیزات در طرح حفاظتی یک پست فشار قوی :
حفاظت های ترانس قدرت :
دستورالعملها :
دستورالعمل مخصوص پستها :
تعیین وظایف و تقسیم مسئولیتها :
روش عملیات در مواقع بروز حادثه
قطع کلی سیستم :
روش برگردانیدن سیستم بوضع عادی :
انجام عملیات درموقع وضعیت غیر عادی ولتاژ:
طرز عمل در مواقع نامتعادلی فازها :
قطع و وصل خودکار خطوط :
دیاگرامهای عملیاتی :
سنکرون کردن :
آمار حوادث و اتفاقات احتمالی کار
  پیشنهادات در زمیته به حداقل رساندن ضایعات
بریکرها :
سکسیونرها
باس بارها
C.V.T ها
C.T ها
L.T ها
برقگیرها
شارژرها
باطریها
دیزل ژنراتور اضطراری
دستور العمل های ثابت بهره برداری شبکه فوق توزیع
کنترل ولتاژ
ولتاژ عادی ( افزایش تا ۲ درصد یا کاهش تا ۲ درصد )
ولتاژ غیر عادی ( افزایش تا ۵ درصد یا کاهش تا ۱۰ درصد )
ولتاژ غیر قابل ( افزایش بیش از ۵ درصد یا کاهش بیش از ۱۰ درصد ):
عملیات در پستهای فوق توزیع نوع فیدرترانس
الف- عملیات هنگام بی برق شدن پست
ب) نحوه بر قدار کردن پست
ج ) خروج دستی ترانسفورماتور جهت سرویس وتعمیرات
د- بر قدار کردن ترانسفور ماتور پس از پایان کار سرویس وتعمیرات
عملیات در پستهای فوق توزیع دارای باسبار ۶۳ کیلو ولت
الف) عملیات هنگام بی برق شدن پست
ب ) نحوه بر قدار کردن پست
ج) بدون برق کردن یکی از باس بارهای ۶۳ کیلو ولت جهت سرویس وتعمیرات
د) بر قدار کردن یکی از باس بارهای ۶۳ کیلوولت پس از پایان سرویس وتعمیرات
ه) بی برق کردن کلیه باس بارهای ۶۳ کیلو ولت جهت سرویس وتعمیرات
ر) بر قدار کردن کلیه باس بارهای ۶۳ کیلوولت پس از پایان سرویس وتعمیرات
بهره برداری از ترانسفور ماتورهای فوق توزیع
الف : بازدیدها ومراقبت های ظاهری
ب : نحوه موازی کردن ترانسفور ماتور ها
ج- نحوه از حالت موازی خارج کردن ترانسفور ماتورها
د- انجام عملیات در صورت خروج خود کار ترانسفور ماتور بعلت باز شدن
دیژنکتورهای ۲۰ و ۶۳ کیلو ولت و یا فقط دیژنکتور ۶۳ کیلو ولت
ه- نحوه برقدار کردن ترانسفور ماتور های فوق توزیع پس از پایان کارهای تعمیراتی ورلیاژی
وصل کردن خازنها
قطع کردن خازنها
خازنهای نصب شده در سایر پستها :
حالت خود کار
عملیات در شرایط بی برق شدن باسبارهای ۶۳و ۲۰ کیلوولت
الف – گزارش های شفاهی
ب – گزارش های کتبی
وظایف صادر کننده کارت احتیاط
مقررات ابطال کارت احتیاط
مقررات عمومی کارت احتیاط
کارت حفاظت شخصی
کاربرد کارت حفاظت شخصی
وظایف درخواست کننده کارت حفاظت شخصی
وظایف صادر کننده کارت حفاظتی شخصی
مقررات ابطال کارت حفاظت شخصی
مسئول بهره برداری موظف است موارد زیر را اجرا کند
مقررات عمومی کارت حفاظت شخصی
کارت حفاظت دستگاه
الف – حفظ دستگاه وتجهیزات از آسیب دیدن بیشتر
ب- پایدار نگه داشتن سرویس برق
ج- حفظ دستگاهها وتجهیزات از صدمه دیدن :
مقررات عمومی کارت حفاظت دستگاه
وظایف تصویب کننده نهایی فرم درخواست صدور ضمانت نامه
جدا سازی
انجام عملیات جدا سازی ا زمنابع انرژی مکانیکی
بدون انرژی کردن

اولین نفر باشید

نظر شما