دانلود گزارش کارآموزی صنعت برق

دانلود گزارش کارآموزی صنعت برق
مختصری از کارآموزی :
جریان الکتریکی در برق ، جریان سرعت عبور الکترونها در یک سیم مسی یا جسم رسانا است. جریان قراردادی در تاریخ علم الکتریسته ابتدا به صورت عبور بارهای مثبت تعریف شد. هر چند امروزه می‌دانیم که در صورت داشتن رسانای فلزی ، جریان الکتریسته ناشی از عبور بارهای منفی ، الکترون ، در جهت مخالف است. علیرغم این درک اشتباه ، کماکان تعریف قراردادی جریان تغییری نکرده است. نمادی که عموما برای نشان دادن جریان الکتریکی (میزان باری که در ثانیه از مقطع هادی عبور می‌کند) در مدار بکار می‌رود، I است.
تاریخچه برق و الکتریسیته
تاریخ الکتریسیته به ۶۰۰ سال قبل از میلاد می‌رسد. در داستانهای میلتوس (Miletus) می‌خوانیم که یک کهربا در اثر مالش کاه را جذب می‌کند. مغناطیس از موقعی شناخته شد که مشاهده گردید، بعضی از سنگها مثل مگنیتیت ، آهن را می‌ربایند. الکتریسیته و مغناطیس ، در ابتدا جداگانه توسعه پیدا کردند، تا این که در سال ۱۸۲۵ اورستد (Orested) رابطه‌ای بین آنها مشاهده کرد. بدین ترتیب اگر جریانی از سیم بگذرد می‌تواند یک جسم مغناطیسی را تحت تأثیر قرار دهد. بعدها فاراده کشف کرد که الکتریسیته و مغناطیس جدا از هم نیستند و در مبحث الکترومغناطیس قرار می‌گیرد.
مشخصات جریان الکتریکی
از نظر تاریخی نماد جریان I ، از کلمه آلمانی Intensit که به معنی شدت است، گرفته شده است. واحد جریان الکتریکی در دستگاه SI ، آمپر است. به همین علت بعضی اوقات جریان الکتریکی بطور غیر رسمی و به دلیل همانندی با واژه ولتاژ ، آمپراژ خوانده می‌شود. اما مهندسین از این گونه استفاده ناشیانه ، ناراضی هستند.
آیا شدت جریان در نقاط مختلف هادی متفاوت است؟
شدت جریان در هر سطح مقطع از هادی مقدار ثابتی است و بستگی به مساحت مقطع ندارد. مانند این که مقدار آبی که در هر سطح مقطع از لوله عبور می‌کند، همواره در واحد زمان همه جا مساوی است، حتی اگر سطح مقطعها مختلف باشد. ثابت بودن جریان الکتریسیته از این امر ناشی می‌شود که بار الکتریکی در هادی حفظ می‌شود. در هیچ نقطه‌ای بار الکتریکی نمی‌تواند روی هم متراکم شود و یا از هادی بیرون ریخته شود. به عبارت دیگر در هادی چشمه یا چاهی برای بار الکتریکی وجود ندارد
فهرست مطالب
جریان الکتریکی ۱
تاریخچه برق و الکتریسته ۲
مشخصات جریان الکتریکی ۲
سرعت رانش ۴
چگالی جریان الکتریکی ۴
اشکال مختلف جریان الکتریکی ۵
اندازه گیری جریان الکتریکی ۶
قانون اهم ۷
آمپر متر چیست؟ ۹
طرز کار آمپر متر ۱۰
بکار بردن آمپر متر ۱۲
مقاومت ۱۴
تولید ۱۶
تعاریف الکتریکی ۱۷
تاریخچه تولید جریان الکتریسته ۱۹
منابع انرژی اولیه بکار رفته در تولید برق ۲۲
اتصال کوتاه برقی ۲۴
برق اضطراری ۲۶
انتقال توان الکتریکی ۲۸
ورودی شبکه برق ۲۹
خروجی شبکه ۳۰
تولید ۳۲
ژنراتور برقی(الکتریکی) ۳۶
دیناموی گرام ۳۸
مولدهای جریان مستقیم ۴۲
ماشین های الکتریکی جریان مستقیم ۴۳
جریان متناوب ۴۴
توزیع برق و تغذیه خانگی ۴۵
فرکانسهای AC در کشورها ۴۹
تولید برق ۵۵
لرزش دیوارها هم برق تولید می کند ۶۶
نتیجه گیری ۶۸
منابع ۶۹

اولین نفر باشید

نظر شما