دانلود گزارش کارآموزی عیب یابی موتور های dc

دانلود گزارش کارآموزی عیب یابی موتور های dc
مختصری از کارآموزی:
خلاصه وضعیت موجود در سالن آلومینیوم
در حال حاضر محصولات تولیدی سالن آلومینیوم شامل سیلندر پژو، سرسیلندر XU7 ، سرسیلندر XU9 (موردنیاز کارخانه ایران خودرو) و پوسته کلاچ (صادراتی) می باشد. در این گزارش ظرفیت سالن آلومینیوم را به تفکیک برای محصولات فوق بررسی می نماییم.
۱- سیلندر پژو
عمده ایستگاههای کاری برای تولید این محصول شامل ایستگاه ریخته گری ۲۵۰۰ HP ، شماره‌زنی، کنترل ظاهری و ابعادی، تمیزکاری، کنترل تمیز کاری، شات بلاست، سوراخکاری، واتر تست، شستشو، نشت گیری و کنترل نهایی می باشد.
۲- سرسیلندر XU7 , XU9
برای تولید این محصول یک خط ماهیچه گیری و یک خط تولید سرسیلندر در نظر گرفته شده است. در خط تولید ماهیچه، ایستگاههای ساخت، تمیزکاری، سوراخکاری و پخت ماهیچه موجود است و در خط تولید سرسیلندر، ایستگاههای ریخته گری L.P ، شماره زنی، کنترل ظاهری، تمیز کاری، تخلیه ماهیچه، X-RAY ، برش راهگاه، کیوبینگ، عملیات حرارتی، واتر تست، تعمیراتی و کنترل نهایی موجود می باشد.
بخش اول
سرسیلندر XU7 , XU9
شرح وضع موجود:
فرآیند تولید سرسیلندر XU7 , XU9 مشابه بوده و دستگاهها و ایستگاههای موردنیاز آنها یکسان است اما در حال حاضر تولید سرسیلندر XU7 بدلیل عدم تحویل قالب ریخته گری آن، کمبود نیرو و پایین بودن اغلب دستگاهها، متوقف می باشد.
در این بخش ابتدا وضعیت دستگاههای موجود در سالن آلومینیوم برای تولید سرسیلندر XU7 , XU9 ارائه می شود. سپس با توجه به اینکه این دستگاهها برای تولید سرسیلندر XU9 فعال می‌باشند لذا درصد توقفات، درصد ضایعات، زمان استاندارد و در نهایت ظرفیت این دستگاهها و ایستگاههای کاری مربوط برای این محصول را محاسبه می کنیم. در قسمت بعدی با توجه به یکسان بودن فرآیند تولید سرسیلندر XU7 , XU9 و یکسان فرض کردن درصد توقفات، درصد ضایعات و زمان استاندارد دستگاهها و ایستگاههای مختلف برای تولید دو محصول محاسبه می‌شود.
در انتهای این بخش نیازهای سالن آلومینیوم برای دستیابی به برنامه تولید سرسیلندر (۲۸۴۹۰ عدد سرسیلندر XU9‌ و ۳۱۲۳۵ عدد سرسیلندر XU7 ) در سال ۸۰ بررسی می گردد.
فهرست مطالب
خلاصه گزارش ۱
پیشگفتار ۳
مقدمه ای پیرامون شرکت ایران خودرو ۴
خلاصه وضعیت موجود در سالن آلومینیوم ۶
بخش اول : سرسیلندر XU7 , XU9 7
بخش دوم: سیلندر پژو ۲۰
بخش سوم: عیب یابی موتورهای DC 23
منابع و مآخذ ۴۹
فهرست جداول
جدول وضعیت دستگاهها و تجهیزات موجود برای تولید سرسیلندر (XU7, XU9) 8
جدول محاسبات ظرفیت سنجی سرسیلندر (XU9) 10
جدول محاسبه ظرفیت ماهیچه سازی ۱۰
جدول مقایسه ظرفیت تولید ماهیچه و تعداد مورد نیاز ماهیچه ۱۱
جدول مقایسه توان تولید و برنامه تولید سرسیلندر ۱۲
جدول خلاصه وضعیت کوره های تأمین کننده ذوب سیلندر ۱۸
جدول وضعیت ذوب مورد نیاز سرسیلندر (XU7) 19
جدول لیست دستگاهها و تجهیزات موجود برای تولید سیلندر پژو ۲۱

اولین نفر باشید

نظر شما