شیپ فایل روستاهای استان تهران

شیپ فایل روستاهای استان تهران

این شیپ فایل، روستاهای استان تهران را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان از دستور clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum: D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

اولین نفر باشید

نظر شما