شیپ فایل روستاهای استان خوزستان

شیپ فایل روستاهای استان خوزستان

این شیپ فایل، روستاهای استان خوزستان را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان از دستور clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum: D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

 

اولین نفر باشید

نظر شما