شیپ فایل زمین لغزش های استان مازندران

شیپ فایل زمین لغزش های استان مازندران

این فایل، شامل لایه جی آی اسی زمین لغزش ها و محدوده سیاسی استان مازندران می باشد.

 

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

اولین نفر باشید

نظر شما