شیپ فایل کاربری اراضی استان گیلان

شیپ فایل کاربری اراضی استان گیلان

این شیپ فایل، انواع کاربری اراضی استان گیلان را نشان می دهد.

توضیحات:
برای تهیه ی نقشه «کاربری اراضی» منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه ی استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید.
مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:    D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

اولین نفر باشید

نظر شما