طراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی

مقاله طراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی

مقاله مدیریت، طراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، قابل استفاده دانشجویان و دانش پژوهان رشته های مدیریت

 

طراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
قابل استفاده دانشجویان و دانش پژوهان رشته های مدیریت

اولین نفر باشید

نظر شما