دانلود طرح توجیهی رستوران

دانلود طرح توجیهی رستوران

موضوع طرح توجیهی: طرح توجیهی رستوران

مقدمه۱

تعریف موضوع۱

هدف ۱

سازمان دهی :۲

۱-سازماندهی مدیریتی یا تیم مدیریتی ۲

۲-کارکنان ۲

۳- نمودار گانت۲

۴-برنامه زمان بدنی ۳

۵-تجهیزات ۳

روش ها و محل تامی و منابع تولید۳

بازار یابی ۳

تبلیغات۳

ریسک بازاری ۴

مواد اولیه و دسته بندی ۴

برآورد منابع مورد نیاز در یک سال۵

مالی۶

۱-سرمایه گذای ثابت۶

۱-۱زمین۶

۲-۱-محوطه سازی۶

۳-۱ ساختمان ۶

۴-۱ تاسیسات ۶

۵-۱ ماشین آلات وتجهیزات ۷

۶-۱ وسایل حمل و نقل ۷

۷-۱ تجهیزات اداری ۷

۸-۱ هزینه های قبل از بهره برداری ۸

۲-هزینه های ثابت ۸

۳-هزینه های جاری ۸

۳-۱ مواد اولیه و بسته بندی ۸

۳-۲ حقوق کارکنان غیر تولیدی ۹

۳-۳ حقوق کارکنان تولیدی ۹

۳-۴ هزینه سوخت و انرژی ۱۰

۳-۵ استهلاک و تعمیر و نگهداری ۱۰

۴- هزینه های جاری طرح۱۰

۵- جدول هزینه های ثابت و جاری طرح۱۱

۶-سرمایه در گردش۱۱

۷- جدول سرمایه گذاری ۱۱

۸- فروش کل ۱۲

نتیجه احداث یک رستوران۱۳

نتیجه گیری کلی۱۳

خلاصه مدریتی

:۱-هدف: مشتری زیادی را جلب و رستوران خود را ارتفاع دهیم.

۲-مقدمه:آگاهی مردم از کیفیت و مرغوبیت غذایی ایرانی با نوع خارجی آن آشنایی مردم در عدم استفاده از غذای Fast Food آشنایی جامعه و تنوع غذایی ایرانی و کیفیت برتر آن آشنایی و آگاهی مردم از اشتغال زایی در کشور تریب شالی کاران عزیز در جهت کاشت برنج در کشور ، ترغیب دولت در جمایت از سرمایه گذاران داخلی اشتغال زایی در کشور و خارج شدن از بحران بیکاری در کشور.

۳-تعریف موضوع: راه اندازی محل رستوران، اشتغال زایی، تامین درآمد، استقلال، اقتصادی ، دفع نیازهای مردم می باشد.

اولین نفر باشید

نظر شما