متن کاربردی iso 9001 :2000

متن کاربردی iso 9001 :2000

کلیات:
این استاندارد، جهت سازمانهایی است که:
– توانایی خود در تامین همیشگی محصول مورد نیاز مشتری و یا نیازهای قانونی، را می خواهند اثبات کنند  
– خواهان افزایش رضایت مشتریان هستند 
از طریق: استفاده اثر بخش از سیستم- بکار گیری فرآیندهایی جهت پیشرفت دائمی- تضمین یکی بودن با نیازهای مشتریان و یا نیازهای قانونی
تعریف محصول = آنچه  برای مشتری یا مورد درخواست وی،  در نظر گرفته شده است

اولین نفر باشید

نظر شما