مدیریت عملکرد در نظام اداری، دولتی

مدیریت عملکرد در نظام اداری، دولتی

مقاله مدیریت

 بخشی از چکیده:
این مقاله خلاصه بخشی از مطالعه تطبیقی در خصوص استقرار نظام مدیریت عملکرد در کشورهاف سازمان ها، و موسسات می باشند. در این رابطه ۱۸ کشور با در نظر گرفتن معیارهایی مورد مطالعه و استخراج شده اند. …
این مقاله در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد ارئه شده و حاوی ۲۳ صفحه است.

اولین نفر باشید

نظر شما