مقاله آشنایی با نظام قضایی آلمان

دانلود مقاله آشنایی با نظام قضایی آلمان

آشنایی با نظام قضایی آلمان
ا توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در ‏پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در ۲ سطح فدرالی و ایالتی می ‏توان در نظر گرفت.‏
‏۱- محاکم در ایالت‌های آلمان
در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به ۵ دسته تقسیم می‌گردند که ‏عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های ‏اجتماعی.‏
الف ) دادگاه‌های عادی (‏Ordinary Courts‏)‏
دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به ‏امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به ۳ سطح مختلف که عبارتند از ‏دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.‏
‏۱- دادگاه‌های محلی (بخش)‏
در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل ‏طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از ۳ هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این ‏دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، ‏رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ‏ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این ‏دادگاه‌هاست.‏
از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که ‏حداکثر مجازات آنها ۳ سال حبس است ، علاوه برقاضی ۲ نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری ‏در دادگاه شرکت می کنند.‏ و………..

اولین نفر باشید

نظر شما