مقاله آلودگیهای زیست محیطی رودخانه های استان کهگیلویه و بویراحمد

مقاله آلودگیهای زیست محیطی رودخانه های استان کهگیلویه و بویراحمد

چکیده:
قرن بیستم و خصوصاً نیمه دوم آن قرنی سرشار از تحولات سریع و بی سابقه در محیط زیست جهان بود. اثرگذاری انسان بر طبیعت اطرافش به جایی رسیده که دارای ماهیت و اهمیت جهانی شده و متاسفانه این تاثیرات از سرعت سرسام آوری نیز برخوردار گردیده است. دیگر تقریباً هیچ زیستگاه یا اکوسیستم طبیعی در سطح زمین وجود ندارد که لااقل اندکی دستخوش تغییر نگردیده باشد.اما تحولات زیست محیطی زاییده فعالیتهای بشری، اگرچه از دیر باز آغاز گردیده است اما هیچگاه باندازه چند سال گذشته مورد توجه نبوده و قبلاً به هیچ عنوان نگرانیهای مجامع بشری در این رابطه این قدر با بدبینی عجین نشده بود. با توجه به قدرت تفکر و تعقل انسان، چنین انتظار میرفت که بشر هر روز بیش از گذشته به قدرتی تبدیل شود که بتواند معیارهای ارزشمند محیط زیست را حفاظت و بهبود بخشد اما بالعکس به نظر می رسد که انسان بطور روزافزون به نیرویی مقتدر تبدیل میشود که مایه ایجاد آشفتگی در بستر حیات خود و قطع ریشه های هستی اش میگردد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
چهار رودخانه مهم کهگیلویه و بویراحمد
تعریف آلودگی آب
بیان مسئله
عوامل آلودکننده ی رودخانه های استان چیست؟
– آلوده کننده ی صنعتی
–  فاضلاب خانگی
– حشره کش ها ،سموم دفع آفات نباتی و کود های شیمیایی
رودخانه بشار
فاضلاب‌های شهری و روستایی
آفت کش ها
پساب های کشاورزی
کودهای شیمایی
رودخانه مارون
رودخانه زهره
رودخانه خیرآباد
راهکارهای پیشنهاد شده
توسعه عامل نابودی محیط زیست و منابع آبی استان
راهکارهای جلوگیری از آلودگی رودخانه های استان
منابع

اولین نفر باشید

نظر شما