مقاله ارتباط خانه و مدرسه

دانلود مقاله ارتباط خانه و مدرسه در قالب فایل ورد در ۵۰ صفحه

توضیحات :
خانه و مدرسه به عنوان دو نهاد اصلی تعلیم و تربیت در هر جامعه ای محسوب می شوند. وضعیت موجود هر جامعه ای نتیجه یادگیری دیروز افراد در خانه و مدرسه است و وضعیت فردای هر جامعه در نتیجه سرمایه گذاری هایی است که امروز روی دانایی افراد در خانه ، مدرسه و جامعه انجام می گیرد.

فهرست مطالب:
مقدمه
بررسی راهکارهای پیوند روابط خانه ، مدرسه
رابطه خانه  و مدرسه
کارکردهای خانواده
سه کارکرد اساسی خانواده
ویژگی‌های خانواده موفق
مدرسه کجاست
همسویی والدین دانش آموزان و اولیای آموزشی  مدرسه
آثارتربیتی ارتباط خانه و مدرسه
اثرات آموزشی – تربیتی تعامل خانه و مدرسه
منابع

اولین نفر باشید

نظر شما