مقاله خرد ساختار بازار بیمه اتکائی در مدیریت ریسک

ترجمه مقاله انگلیسی خرد ساختار بازار بیمه اتکائی در مدیریت ریسک

مقاله خرد ساختار بازار بیمه اتکائی در مدیریت ریسک

چکیده:
بررسی خرد ساخت (ساختار خرد) بازار بیمه اتکائی مطالعه ی (الف) تعیین و رشد قیمت- چگونه مطالبات سرمایه گذار به حجم و هزینه های مشخص شده واگذار می شود؛ (ب) طراحی و ساختار بازار- ارتباط بین پروتکل های خرید و فروش و رشد قیمت؛ و (ج) افشاء و اطلاعات- شفافیت، توانایی شرکای بازار برای مشاهده ی اطلاعات درباره ی روند خرید و فروش. با مطالعه ی خرد ساخت بازار و به ویژه دفتر سفارشات، جایی که مزایده ها و پیشنهادات مدیریت می شوند، مکانیک های گردش قیمت، نقدینگی و عمق بازار مشخص می شود. تنظیمات و مغایرت ریسک سرمایه گذار معمولاً جدا از نظریه بازار کارآمد در نظر گرفته می شود ، به عنوان محرک های اصلی عمق و تراکم دفتر سفارشات پدیدار می شود، و در نتیجه نقدینگی و گردش قیمت.
این مقاله ابتدا بازنگری مختصری از خرد ساخت بازار سرمایه را ارائه می دهد، سپس خرد ساخت بازار بیمه اتکائی را توضیح می دهد. تمرکز بر ۳ مسئله است (۱) چگونه مشخصه های مزایده بنیادی متفاوت از بازارهای سرمایه است، (۲) دفتر سفارشات بیمه اتکائی و (۳) گردش قیمت بیمه اتکائی و نقدینگی بازار.

اولین نفر باشید

نظر شما