مقاله در مورد ازدواجهای خیابانی

مقاله در مورد ازدواجهای خیابانی
نتیجه ازدواجهای خیابانی
براساس آمار شماری از مراجعه کنندگان به دادگاهها نو عروسانی هستند که هنوز عروسی نکرده اند و اندکی از تاریخ عقدشان گذشته است که درخواست طلاق دارند. این موضوع نشان می دهد که بعضی از دختران در انتخاب همسر دچار شتابزدگی شده اند، و بدون تحقیق درباره خصوصیات اخلاقی و دینی جوان مورد نظر و بدون مشورت با والدین و ریش سفیدها، پس از دیدار سطحی در خیابان راضی به ازدواج می شوند در نتیجه پس از چندی پشیمان گشته و زندگی شان با شکست مواجه می شود.

سرپرست مجتمع قضایی خانواده، در این مورد می گوید:
آیا برای ازدواجی که نطفه آن در دیدارهای سطحی خیابان بسته می شود و ملاک ها، تنها صورت ظاهر و به رخ کشیدن ثروت و نشان دادن پیراهن و شلوار براساس مد روز باشد سرنوشتی جز این را می توان انتظار داشت؟!
اگر چه دختر و پسر باید یکدیگر را بشناسند و ببینند همانطوری که اسلام عزیز به آن عنایت دارد ولی این دیدار نباید به شکل غربی در کوچه و خیابان باشد. بلکه باید این دید

 

 

فهرست صفحه
نتیجه ازدواجهای خیابانی
عامل فساد و نظم ، سقط جنین و سایر گناهان
افزایش آمار طلاق و فروپاشی کانون خانواده
فلسفه حجاب در قرآن کریم
معنای حجاب در کلام رهبر
حجاب دختران در چه سالی لازم است
حجاب ازنظر روانی
حجاب ازنظر معنوی
حجاب از نظر سیاسی
حجاب در تورات
حجاب در انجیل
وظیفه زنان از نظر انجیل
حجاب در شریعت زرتشت
منابه و ماخذ

اولین نفر باشید

نظر شما