مقاله کمپرسور (compressor) و انواع آن

مقاله کمپرسور (compressor) و انواع آن

مقدمه:
کُمپرِسورها یا فشارنده‌ها می‌توانند برای فشرده کردن گاز یا مایعات به کار رود. البته در حالت دوم به آن پمپ می‌گویند. در برخی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات کمپرسورها وسایلی هستند که توسط آنها هوا فشرده شده و سپس به سمت قسمت احتراق فرستاده می‌شود.
کمپرسورها یکی دیگر از انواع تجهیزات متحرک دوار مورد استفاده در صنایع فرآیندی هستند. از کمپرسورها برای فشرده کردن گازها استفاده می‌شود. در حقیقت کمپرسورها وسایلی هستند که با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی، گاز را با ……

فهرست مطالب:
مقدمه
کمپرسورهای دینامیکی
بررسی کلی کمپرسور های دینامیکی (Dynamic compressors in general)
کمپرسورهای گریز از مرکز (Centrifugal compressors)
کمپرسورهای محوری (Axial compressors)
کمپرسور های جابجایی بطور کلی (Displacement compressors in general)
نمودار کمپرسور برای کمپرسور‌های جابجایی The compressor diagram for displacement compressors
کمپرسورهای پیستونی (Piston compressors)
کمپرسورهای پیستونی روغنکاری نشونده (Oil-free piston compressors)
کمپرسورهای دیافراگمی (Diaphragm compressors)
کمپرسور های مار پیچی (Screw compressors)
کمپرسورهای مارپیچی روغن کاری نشونده (Oil-free screw compressors)
کمپرسورهای مارپیچی مایع تزریقی (Liquid injected screw compressors)
کمپرسور دندانه دار (Tooth compressor)
کمپرسور فرفره‌ای (Scroll compressor)
کمپرسور پره ای (Vane compressor)
کمپرسور حلقه روغنی (Liquid-ring compressor)
دمنده ها (Blowers)
راندمان سیستم‌های کمپرسور
کمپرسور‌های دیگر (Other compressors)
پمپ‌های خلاء (Vacuum pumps)
کمپرسورهای کمکی (Booster compressors)
تشدید کننده‌های فشار (Pressure intensifiers)

اولین نفر باشید

نظر شما