مقاله مبانی و اصول تعالی فرهنگ در پرتو نماز در سیره اهل بیت

مقاله مبانی و اصول تعالی فرهنگ در پرتو نماز در سیره اهل بیت

چکیده:
معنا، مفهوم وحقیقت نماز:  این پژوهش به بحث وبررسی پیرامون معنا ومفهوم نماز می پردازد.
آنان که غواص دریای معرفت و پیرو معصومین (علیهم السلام) اگرچه زاویه‌هایی از نماز را مشاهده کرده‌اند لیکن چون شهودشان شخصی است نتوانستند آن را برای تشنگان بر ساحل نشسته بیان کنند زیرا که معرفت به نماز، چشیدنی است نه گفتنی،گرچه گفتن و بیان نیز ممکن است راز و رمزهای آن را به ما نمایانده و جانهای خشکیده ما را به زلال آن آب زندگانی و طراوت بخش روشن کند، لذا در این تحقیق به دنبال آنیم که در ابتدا مفهوم نماز را در لغت و اصطلاح که به معنی مختلفی چون اطاعت، پرسش، تعظیم و بزرگداشت وسپس حقیقت آن یعنی بپاداشت و اقامه این فریضه شریف را بیان نماییم.
روش کار به صورت کتابخانه ای بوده که بر این مبنا از اسناد  ومدارک دینی بهره برده وبه نقل وتوصیف موارد مذکور پرداخته ایم و سعی نموده ایم درحد توان ازمنابع دست اول روایی بهره گیری نماییم و در پایان می توان گفت  نمازی که از ما مکلفین خواسته شده ،اقامه تمامی جوانب آن می باشد.

اولین نفر باشید

نظر شما