نقشه طبقات اقلیمی استان آذربایجان شرقی

نقشه طبقات اقلیمی استان آذربایجان شرقی

این فایل شامل شیپ فایل طبقات اقلیمی استان آذربایجان شرقی می باشد. طبق این لایه، استان آذربایجان شرقی به ۶ طبقه اقلیمی مدیترانه ای، خیلی مرطوب، مرطوب، نیمه مرطوب، نیمه خشک و خشک تقسیم می شود.

 

طبق این لایه، استان آذربایجان شرقی به ۶ طبقه اقلیمی مدیترانه ای، خیلی مرطوب، مرطوب، نیمه مرطوب، نیمه خشک و خشک تقسیم می شود.
مشخصات سیستم تصویر لایه:

 Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum: D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

اولین نفر باشید

نظر شما