نقشه طبقات اقلیمی استان گلستان

نقشه طبقات اقلیمی استان گلستان

این فایل شامل شیپ فایل طبقات اقلیمی استان گلستان می باشد.

طبق این لایه، استان گلستان به ۶ طبقه اقلیمی خیلی مرطوب، مرطوب، نیمه مرطوب، مدیترانه ای، نیمه خشک و خشک تقسیم می شود.
مشخصات سیستم تصویر لایه:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:    D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

اولین نفر باشید

نظر شما