نگاهی به نظام الگوی مصرف براساس تعالیم اسلامی

نگاهی به نظام الگوی مصرف براساس تعالیم اسلامی یا عنوان اصلاح مصرف یا اصلاح الگوی مصرف؟

بخشی از متن:

تاریخ بشری در ملل گوناگون دارای نقاط درخشنده و برجسته ای است که مبنای ایجاد آن عموما یک حرکت جمعی براساس رهنمود یک حکیم دانشمند، سیاستمدار تیزهوش و یا حاکم خردمند بوده است، موضوع الگوی مصرف می تواند یکی از این نوع تصمیمات در هر ملتی باشد.
تصمیماتی که برای جهش در مسیر رشد عمومی کشور حیاتی است و ضرورتا باید از نگاه جزئی و یا گروهی بدان به شدت پرهیز کرد.
مسئله استفاده بهینه از منابع یکی از اساسی ترین ستونهای اقتصادی و فرهنگی جامعه ایده آل اسلامی است. البته این مهم از یک نگاه جامع و عمیق به مولفه های اساسی این دین الهی حاصل خواهدشد و لذا اصلاح الگوی مصرف یک گام بلند در جهت اسلامی ترشدن جامعه و دستیابی به جامعه ای واجد حد بالایی از رفاه، رضایت عمومی، پیشرفت و عدالت می باشد.
فهرست مطالب:
اصلاح مصرف یا اصلاح الگوی مصرف؟
الزامات اصلاح الگوی مصرف
نگاهی به نظام الگوی مصرف براساس تعالیم اسلامی
– زمان
– منابع و ثروت ها و سرمایه ها
۱) منابع انسانی
۲) منابع مادی
۳) منابع معنوی
۴) منابع علمی
– نیل به هدف
-راهکارهای رسیدن به جامعه متعادل در رفتار مصرفی (مقتصد)
۱) فرهنگ سازی
۲) تغییر نظام مصرف
۳) ایجاد ساختارهای جدید و مبتنی بر نظام الگوی مصرف با هدف صرفه جویی
۴) جهت گیری صحیح نظام اجرایی و سیاست گذاری
– نقش دولت در تهیه نقشه جامع نظام الگوی مصرف
۱) تهیه نقشه نظام جامع رشد و الگوی مصرف با بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها و حوزه های تولید علم و دانش
۲) کاهش حجم دولت با هدف ایجاد الگوی ساختاری متناسب با مصرف جامعه
۳)تغییر شکل نظام خدمات دهی
۴) تهیه الگوی صحیح توزیع کالا
عوامل موثر در رشد
۱) عوامل اقتصادی
۲- عوامل سیاسی
۳) عوامل اجتماعی
۴) عوامل فرهنگی و تاریخی
– الگوی مصرف در تعالیم دینی و نگاه معصومین(ع)
۱) رابطه مستقیم الگوی مصرف با ادامه حیات منابع مادی
۲) رابطه مستقیم زیاده روی در مصرف با فقر و محرومیت
۳) اسراف آفت تخریب و نابودی منابع و سرمایه و ثروت ملت ها
منابع

اولین نفر باشید

نظر شما