پاورپوینت علف توق

دانلود پاورپوینت علف توق

بخشی از متن:
علف هرزی یکساله و از خانواده Asteraceae که از طریق بذر تولید مثل می کند، دارای ریشه های زیرزمینی و منشعب بوده و کل گیاه ظاهری پشم آلود دارد. ساقه های گیاه بالارونده و منشعب و شیاردار و زبر می باشند. برگهای این گیاه متناوب بوده مثلثی تا قلبی شکل است، هر دو طرف برگ زبر است، برگ دارای دمبرگ طویل است. گلها کوچک و دارای گلهای نر و ماده مجزا از یکدیگر می باشند. کپسول بذر چوبی است. دارای تعداد زیادی زوائد قلاب مانند روی کپسول است و در انتهای کپسول بذر دو زوائد خارمانند دیده میشود.درهر کپسول دو حجره وجود دارد که محتوی بذرهای قهوه ای رنگ تیره،استوانه ای شکل و مسطح و نوک تیز می باشند.

اولین نفر باشید

نظر شما