پرسشنامه ارزیابی میزان اثربخشی معلم

پرسشنامه ارزیابی میزان اثربخشی معلم

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی میزان اثربخشی معلم،

توضیحات:
این پرسشنامه حاوی ۲۱ سوال استاندارد میباشد. سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. منبع پرسشنامه در متن آورده شده است.

اولین نفر باشید

نظر شما