پرسشنامه توانمندی های ریاضی دانش آموزان چهارم دبستان

دانلود پرسشنامه توانمندی های ریاضی دانش آموزان چهارم دبستان

پرسشنامه استاندارد ارزیابی توانمندی های ریاضی دانش آموزان چهارم دبستان که دارای ۳۸ سوال است. توضیحات کامل در مورد تفسیر، روش نمره گذاری و روایی و پایایی به همراه منبع در متن آورده شده است.

اولین نفر باشید

نظر شما