پرسشنامه دولت الکترونیکی

پرسشنامه دولت الکترونیکی

پرسشنامه آماده مدیریت

توضیحات:
این پرسشنامه در یک پایان نامه کارشناسی ارشد به کار رفته است. تعداد سوالات ۲۲ سوال با طیف ۵ درجه ای لیکرت است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است.

اولین نفر باشید

نظر شما