پرسشنامه سنجش پرخاشگری آیزنگ

پرسشنامه آماده روانشناسی

توضیحات:
پرسشنامهء سنجش پرخاشگری آیزنگ، دارای ۳۰ مقوله است که ۲۰ مقولهء آن‏ پاسخ مثبت و ۱۰ مقوله پاسخ منفی دارد و آزمودنی با جوابهای بلی و خیر و بدون‏ جواب(؟)به پرسشها پاسخ می‏دهد. دامنهء نمره بین صفر و ۳۰  است، حداکثر نمره ۳۰ و حد اقل نمره ۱۲ می‏باشد. نمرهء بالاتر از ۲۰ نشان‏دهندهء پرخاشگری شدید، نمره ۱۲ الی‏۲۰ پرخاشگری در حد متوسط و نمرهء ۱۲ به پایین، پرخاشگری ضعیف، یعنی افرادی‏ که دل‏رحم و خوش‏خلق هستند(آیزنگ،ترجمهء قهرمان،۱۳۶۹).
مقیاس خودسنجی پرخاشگری آیزنک
این مقیاس از سه گزینه ای تشکیل می شود که آزمون خشونت در مقابل دل رحمی آیزنک استخراج شده است. آیزنک معتقد است نمودهایی که در افراد خشن مشاهده می شوند عبارتند از پرخاشگری،پرمدعایی، پیروزی طلبی،زیرکی،هیجان خواهی،تعصب در عقیده و مردانگی. آیزنک براساس این هفت معیار ،۲۱۰ سوال مطرح کرد که سی سوال آن مربوط به پرخاشگری مربوط بود.
طبق نظر آیزنک(۱۹۷۵)،کسانی که در این معیار(پرخاشگری) نمره بالایی کسب می کنند ،معمولاً به صورت های مستقیم یا غیر مستقیم مثل کج خلقی،زدو خورد،بحث های تند و سخنان کنایه آمیز،پرخاشگری نشان می دهند این افراد،حرف هیچ کس را قبول ندارند و خود را ناچار می بینند که جواب«های» با «هوی » بدهند و اگر کسی به حقوق آن ها تجاوز کند حتما درصدد تلافی برآیند اشخاصی که در این مقیاس نمرات پایینی به دست می آورند آرام و خوش اخلاق هستند آن ها از برخوردهای شخصی اجتناب می کنند و از ابزار خشونت به صورت فیزیکی یا غیر مستقیم دوری می جویند.
نمره گذاری پرسشنامه
شیوه نمره گذاری را مشخص می کند در مقابل اعداد ا تا۳۰ که در واقع شماره سوالات است علائم +و- می بینیم اگر علامت سوال+ باشد و آزمودنی نیز به آن پاسخ مثبت(بلی)بدهد، دو نمره دریافت خواهد کرداما اگر پاسخ منفی بدهد نمره نخواهد گرفت در حالت فی مابین،یک نمره خواهد گرفت یعنی اگر به پاسخی که علامت مثبت دارد ،پاسخ «نمی دانم» بدهد یک نمره دریافت خواهد کرد در مورد سوالاتی هم که علامت منفی دارند به همین شیوه عمل خواهد شد یعنی اگر پاسخ سوال منفی باشد و آزمودنی نیز پاسخ منفی بدهد دو نمره خواهد گرفت اگر پاسخ مثبت بدهد نمره نخواهد گرفت و اگر پاسخ «نمی دانم» بدهد یک نمره دریافت خواهد کرد .
آیزنک برای این آزمون،نمره میانگین دقیقی را پیشنهاد نمی کند زیرا معتقد است که افراد از نظر جنسیت،سن و شرایط دیگر نمی توانند از نظر نمره میانگین تفاوت هایی داشته باشند می توان با در نظر گرفتن جامعه و محیط، میانگین ها و واریانس ها را در گروه ها مقایسه کرد.

 

اولین نفر باشید

نظر شما