پرسشنامه ظرفیت جذب دانش

پرسشنامه ظرفیت جذب دانش

پرسشنامه آماده مدیریت

توضیحات:
پرسشنامه حاضر به منظور تکمیل پایان‌نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی جهت طراحی مدل جامع و بومی استقرار مدیریت دانش در اداره کل گمرک تبریز طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۵۷ گویه می باشد و ابعاد چهارگانه ظرفیت جذب دانش را مورد بررسی و سنجش قرار می دهد.

اولین نفر باشید

نظر شما