پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک

پرسشنامه آماده مدیریت

توضیحات:
این پریسشنامهیک پرسشنامه استاندارد می باشد که حاوی ۳۰ با طیف ۵ درجه ای لیکرت است. فرمت فایل WORD می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن اورده شده است. ابعادی مانند زیرساخت فرهنگی، مدیریتی، حقوقی و … سنجیده می شوند.

اولین نفر باشید

نظر شما