پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نظام پیشنهادها

پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نظام پیشنهادها

پرسشنامه آماده مدیریت

توضیحات:
این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یکی از تحقیقات در مقطع ارشد به کار رفته است. تعداد سوالات پرسشنامه ۳۴ سوال می باشند و از طیف ۵ درجه ای لیکرت استفاده شده است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است

اولین نفر باشید

نظر شما