پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی (EMS) دکتر یاشویرینگ و ماهیش بهارگاوا

پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی (EMS) دکتر یاشویرینگ و ماهیش بهارگاوا

توضیحات:
در این پژوهش داده ها به وسیله پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی (EMS) از دکتر یاشویرینگ و دکتر ماهیش بهارگاوا  جمع آوری شده است. این پرسشنامه شامل ۴۸ سؤال است که ۱۰ سؤال اول آن معیار عدم ثبات عاطفی ۱۰ سؤال دوم معیار بازگشت عاطفی و ۱۰ سؤال سوم معیار ناسازگاری اجتماعی و ۱۰ سؤال چهارم فروپاشی شخصیت و ۸ سؤال آخر فقدان استقلال را می سنجد که به توضیح مختصر هر یک از آنها می پردازیم:
الف) معیار عدم ثبات عاطفی:‌ این عامل مجموعه ای از عدم قابلیت در حل و فصل مشکلات، زودرنجی، نیازها، نیاز به کمک در کارهای روزمره، آسیب پذیری، لجاجت و تندخویی می باشد.
ب) معیار بازگشت عاطفی: بازگشت عاطفی هم گروه بزرگی از عوامل است که نماینده عواملی چون احساس حقارت، بیقراری، خصومت، پرخاشگری و خودمداری است.
ج) ناسازگاری اجتماعی: چنین شخصی فاقد قابلیت انطباق اجتماعی است دچار نفرت است گوشه گیر و در عین حال متکبر است دروغ می گوید و تنبلی می کند.
د) فروپاشی شخصیت: این عامل شامل کلیه علائمی است که نشان دهنده فروپاشی شخصیت است مانند واکنش سازی،‌ هراس، دلیل تراشی، بدبینی و رفتار ضد اخلاقی است.
۵- فقدان استقلال: چنین فردی وابستگی انگلی نسبت به دیگران نشان می دهد خودبین است رغبت های محسوس ندارد و مردم او را غیر قابل اعتماد می دانند.
(EMS) یک مقیاس گزارش شخصی پنج گزینه ای است. سوالات این مقیاس خواستار اطلاعات برای هر یک از پنج گزینه ای است که در زیر می آید:
خیلی زیاد، زیاد، نامشخص، احتمالاً و هرگز. سؤالات طوری بیان شده که اگر جواب مثبت مثلاً‌ خیلی زیاد باشد نمره ۵ تعلق می گیرد، برای زیاد ۴، برای نامشخص ۳، برای احتمالاً ۲، و پاسخ منفی هرگز نمره ۱ می گیرد. بنا براین هر چه نمره بالاتر باشد درجه بالاتری از عدم بلوغ عاطفی وجود دارد و بالعکس. پایایی این مقیاس توسط روش آزمون- آزمون مجدد و روش همسانی درونی تعیین شد.

اولین نفر باشید

نظر شما