پرسشنامه یادگیری سازمانی

پرسشنامه یادگیری سازمانی

پرسشنامه آماده مدیریت

توضیحات:
این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در سال ۱۳۸۹ در یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد به کار رفته است. تعدا سوالات این پرسشنامه ۱۷ سوال و ابعاد مورد سنجش به شرح زیر هستند:
– کسب، بکارگیری و انتقال دانش
– کار و یادگیری تیمی
– یادگیری مرتبط با رسالت و چشم انداز سازمان
– ایجاد فرهنگ یادگیری
– محیط تسهیل کننده یادگیری
– به کارگیری فناوری

اولین نفر باشید

نظر شما