پروژه تشریح مدار قفل رمزی دیجیتال

پروژه تشریح مدار قفل رمزی دیجیتال

با قابلیت عدد پذیری تا ۱۶ رقم
این مدار از چند قسمت اصلی تشکیل شده است…
۱) مدارات حافظه یا (RAM).
۲) مدار مقایسه کننده.
۳) مدار نمایشگر.
۴) مدار وارد کننده اعداد.
۵) مدارات کنترل گر پالس.
بخش اول :
مدارات حافظه یا(RAM) .
این مدار ازسه بخش به شرح زیر تشکیل شده.
۱) (۶۴-bit RAM (16.4)) این RAM. IC7489 می باشد که به منظور ذخیره سازی کدهای اصلی مدار درانجا نصب شده است.این RAM قابل خواندن ونوشتن است .

اولین نفر باشید

نظر شما