پروژه زلزله در ایران

پروژه زلزله در ایران

تاریخچه زلزله ای ایران به خوبی نشان می دهد که هیچ نقطه ای از ایران را نمی توان در مقابل زلزله مصون فرض کرد وقوع زلزله هایی مانند رودبار، منجیل، زرند و بم ما را به واکنش بیشتری وا می دارد که به طور جدی و علمی باید در مقابل این معضل عظیم به مبارزه برخیزیم حال اینکه …

 

مقدمه:
زلزله یکی از مخاطرات طبیعی می باشد که امروزه به طور چشمگیری موردتوجه جوامع وملل قرار گرفته است و در زمره ی آنها کشورهایی که در مناطق نزدیکتری به کانونهای زمین لرزه ای قرار دارند در خطر بیشتری هستند، از جمله کشور عزیزمان ایران.
تاریخچه زلزله ای ایران به خوبی نشان می دهد که هیچ نقطه ای از ایران را نمی توان در مقابل زلزله مصون فرض کرد وقوع زلزله هایی مانند رودبار، منجیل، زرند و بم ما را به واکنش بیشتری وا می دارد که به طور جدی و علمی باید در مقابل این معضل عظیم به مبارزه برخیزیم حال اینکه:
۱- وضع زلزله در ایران چگونه است؟
۲- چه اقداماتی باید در مقابل آن انجام دهیم؟
موضوعاتی است که در این تحقیق معطوف نظر ماست و ما بعنوان افرادی از این جامعه می کوشیم تا در حد توان هم بر معلومات خود بیفزاییم و هم دوستان خود را با زلزله بیشتر آشنا کنیم و از روشهای پیشگیری صدمات زلزله  بیشتر اطلاعات کسب نماییم.
به امید آنکه در پایان این تحقیق موفق بوده و وظیفه اجتماعی خود را در این مورد  به خوبی انجام داده باشیم.
فهرست مطالب:
  ۱- مقدمه
  ۲- دوران زلزله خیزی ایران (۵ دوره)
  ۳- پیش بینی زلزله
  ۴- منشاء و علل زمین لرزه
  ۵- احتمال خطر زلزله
  ۶- مختصری در باره ی طبیعت و مشخصات زلزله
  ۷- آشنایی با چند مورد از زلزله های رخ داده در ایران
  ۸- فهرستی از موسساتی که در زمینه ی لرزه نگاری در ایران فعالیت می کنند
  ۹- چگونه می توان بوسیله ی زلزله نگار زلزله را پیش بینی کرد
  ۱۰- فعالیت های جاری برای بهینه سازی قدرت تفکیک لرزه ای
  ۱۱- آسیب دیدگان زلزله چه کسانی هستند؟
  ۱۲- مقولات بنیادی بازسازی پس از فاجعه
  ۱۳- شیوه های آموزش همگانی برای مقابله با خطرات زلزله
  ۱۴- نقش آموزش در کاهش صدمات ناشی از زلزله
  ۱۵- آشنایی با اصطلاحات جغرافیایی به کار گرفته شده در تحقیق
  ۱۶- منابع و ماخذ

اولین نفر باشید

نظر شما