پروژه کارخانه ماکارانی

دانلود پروژه کارخانه ماکارانی

دانلود پروژه دانشجویان رشته حسابداری ماکارونی یکی از فراورده های مهم گندم است که تولید اولیه را به چینی ها نسبت داده اند و مورخین عقیده دارند که این محصول در قرن سیزدهم میلادی توسط مارکو پلو از چین به اروپا وازآنجا به سایرکشورهای اروپایی است

ماکارونی یکی از فراورده های مهم گندم است که تولید اولیه را به چینی ها نسبت داده اند و مورخین عقیده دارند که این محصول در قرن سیزدهم میلادی توسط مارکو پلو از چین به اروپا وازآنجا به سایرکشورهای اروپایی است.
در کشور ما اولین کارگاه تولید ماکارونی در سال۱۳۱۴ با ظرفیت اندکی آغازبه کارکرد اما درحال حاضر تعداد واحدهای تولید ماکارونی به رقمی در حدود ۳۰۰واحد می رسد که ظرفیتی متجاوز است ۳۵۰هزارتن در سال دارند اما بیشتراین واحد ها باد تمام ظرفیت کار نمی کنند و مقداری از محصول هم به خارج صادر می شود ودر نتیجه سرانه مصرف خیلی زیاد نیست.
در ایتالیا این فراورده را به عنوان غذای خمیری یا Alimetarg pastea می شاسند.آلمانی ها آن را TEAG WARNیا کالاهای خمیری می نامند .
در امریکا این فراورده را تحت عنوان ماکارونی ودر انگلستان تحت عنوان PASTA ودر ایران تحت عنوان ماکارونی شناخته می شود با توجه به تمایل ایرانیان نسبت مصرف ماکارونی در سالهای اخیر و همچنین برنج که جزو اصلی ترین غذای ما محسوب میشود تولیدات مصرف ماکارونی به طور چشمگیری افزایش یافته ، به خصوص ما کارونی می تواند جای گزین برنج و حبوبات وغیره باشد.
با پیشرفت تکنولوژی ومکانیزه شدن صنعت در عصر حاضر جامع به دنبال کیفیت بهتر محصولات است.
همچنین سیاستهای اخیر دولت در زمینه توسعه صادرات غیر نفتی می باشد وبا توجه به مساعد بودن کشورمان در صدور محصولاتی مانند ماکارونی به کشور های آسیای میانه ومسائل استاندارد های جهانی می بایست سیستم تولید و تجهیزات لازم برای تولید به نحوی باشد که چنین کارخانه جات تولیدی قادر به دریافت استانداردهای جهانی ISO باشد تا بتواند محصولات خود را در جهان عر ضه نماید .
هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های انواع ماکارونی بسته بندی نشانه گذاری، نمونه برداری و روشهای آزمون مربوطه می باشد دامنه این استاندارد در مورد ماکارونی های خشک تولید شده در واحد صنعتی کاربرد دارد.

اولین نفر باشید

نظر شما