چه انتظاراتی از معلم پرورشی خود دارید؟

چه انتظاراتی از معلم پرورشی خود دارید؟

بخشی از متن:
نقش معلم در تربیت دانش آموز بر هیچ کس پوشیده نیست ، تماس نزدیک بین معلم و دانش آموز و نفوذی که معلم بر دانش آموز دارد نقش مهمی در علامت فکری و روانی ایشان ایفا می کند و ممکن است به شیوه های گوناگون مثل تقلید الگوسازی و گاهی اوقات همانندسازی بروز کند . معلم باید علاوه بر نقش تربیتی و پرورشی که در مدارس انجام می دهد الگودهی را به عنوان یک ابزار تربیتی مورد استفاده قرار دهد . معلم به دقت ، تفکر دانش آموزان را تحت نظر قرار می دهد در مواقع مناسب توجه آنان را به کل هستی و مبدا خلقت جلب نماید و همچنین با رفتار خود ارزش ها را در دانش آموزان درونی سازد.

فهرست مطالب:
مقدمه
نقش معلمان در سلامت روان دانش آموزان:
انتظاراتی که از معلم پرورشی دارم
1) داشتن حس شوخ طبعی
۲) نگرش مثبت داشتن (خوش بین بودن)
۳) انتظارات بزرگ
۴) هماهنگی و سازگاری
۵) عدالت/انصاف
۶) انعطاف پذیری
انتظاراتی دیگر از معلم پرورشی

اولین نفر باشید

نظر شما