گزارش کارآموزی رشته حسابداری در کار و دانش

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در کار و دانش
مختصری از کارآموزی:
برای راه اندازی یک شرکت کوچک بایستی در ابتدا برنامه ریزی نمود که این برنامه ریزی شامل برنامه ریزی کوتاه مدت-میان مدت و بلندمدت می شود. در برنامه ریزی کوتاه مدت بایستی اهداف خود را تا یکسال آینده بررسی کرد که مثلا شامل خرید دستگاه فاکس-کامپیوتر-نیرومند میشود. در برنامه ریزی میان مدت که تا ۵ سال آینده را بررسی می کند می توان روی سرمایه گذاری در کارهای بازرگانی-شرکت در نمایشگاهی-برپاکردن کارگاه کارکرد. برنامه ریزی بلند مدت شامل خرید محل کار-خرید ماشین آلات- و … می شود. ۲-کنترل و نظارت در تمام امور لازم و ضروری است بررسی بین آن چه که بایستی باشد و آنچه که هست و در صورت لزوم اقدام به اصلاح آنها نمود ۳-ایجاد انگیزه بین پرسنل و هدایت آنها در جهت اهداف بسیار مهم است ۴-تصمیم گیری : تصمیم گیری باید از روی آگاهی و شناخت، تجربه باشد بایستی مشکل را شناسایی نمود و کلیه تصمیمات احتمالی را بررسی کرد و یکی از بهترین راهها را انتخاب کرد پس از تصمیم گیری پیامدهای احتمالی را مشخص و سپس نتایج را ارزیابی کرد و نتایج آن را با پیامدهای پیش بینی شده بسنجیم این ارزیابی در تصمیمات آینده به ما کمک خواهد کرد.

اولین نفر باشید

نظر شما