گزارش کارآموزی شرکت تولیدی لوازم تزئینی خودرو

گزارش کارآموزی شرکت تولیدی لوازم تزئینی خودرو
کنترل جریانی است که ضمانت می کند اقلام موجود سازمان با در نظر گرفتن عوامل زمان ، مکان ، تعداد ، کیفیت و هزینه به بخشهایی از عملیات ( از قبیل : تولید ، توزیع ، فروش ، مهندسی و غیره ) که به آنها نیاز دارند تدارک شود .
( مفهوم کنترل موجودی )
کنترل موجودی در مدیریت تدارکات مدرن کنترل واقعی کار به حساب می آید ، این کنترل همه اهداف اساسی عملیات انبار را در بر می گیرد . مفهوم اساسی کنترل موجودی به بیانی کاملاً ساده مواد درست ، در تعداد درست ، با کیفیت درست ، در زمان و مکان درست است . علاوه بر اینها عنصر هزینه نیز در منترل موجودی نقش حیاتی دارد . به این خاطر همه اهداف کنترل موجودی باید در نظر گرفتن محدودیت هزینه که در مورد اقلام بسیار قابل ملاحضه می باشد ، تحقق یابند .
برقراری موازنه بین ارائه خدمت و صرفه جویی در کنترل موجودی
نگهداری و کنترل موجودی کار بسیار پر هزینه ایست اما اقلام انبار برای تضمین آن که عملیات بتواند استمرار یابد لازم هستند . مدیریت انبار باید سعی مند بین نیاز به ارائه خدمت مطمئن و خوب از نظر تدارک مستر مواد ، با نیاز به ارائه آن خدمت بدون بلوکه نمودن مقدار زیادی از پول سازمان و در نتیجه کاهش منافع و بروز خطرات کاهش نقدینگی ، تعادل برقرار نماید . یکی از علتهایی که کنترل موجودی برای مدیریت انبارداری سخت به شمار می آید برقراری همین موازنه است .
(اهداف کنترل موجودی )
بطور طبیعی هر سازمانی کمبودها و احتیاجات خاص خود را دارد که باید توسط سیستم کنترل موجودی آن سازمان تامین گردد . با این وجود اگر این واحد کنترل موجودی سازمان تولید و توزیع متوسط القامت را از نظر بگذرانیم از اهداف آن تصویری کامل به شرح زیر بدست می آوریم :
الف ) تدارک یک جریان مستمر مواد برای عملیات :
 هدف اساسی کنترل موجودی این است که تضمین کند کالاهای مورد نیاز تولید ، مهندسی ، توزیع و غیره در انبار موجود و آماده برای معرف باشند .
ب ) تضمین کیفیت درست مواد مورد احتیاج :
 کنترل موجودی در مورد تضمین این که نوع و کیفیت درست مواد مورد نیاز همواره در دسترسی برای استفاده در عملیات باشد مسئول است .
نوع کیفیت کالاهای مورد احتیاج بوسیله مصرف کننده ، خرید و کنترل کیفیت معین می گردد آنچه که از این بابت به کنترل موجودی مربوط می باشد آن است کهتضمین کند کالاهایی که از انبار صادر می شوند همان مشخصاتی را دارا می باشند که مقرر شده است .
فهرست مطالب
فصل اول : ادبیات موضوع کنترل موجودی ۱
تعریف ۲
اهداف کنترل موجودی ۳
عوامل موثر در تعیین مقدار موجودی اقلام انبار ۵
سه سطح انبار کردن اقلام ۶
منابع اطلاعاتی کنترل موجودی ۷
کنترل موجودی و رایانه ۹
مقش مدیر کنترل موجودی                ۱۰
مدلهای کنترل موجودی                ۱۱
مدل سفارش اقتصادی                ۱۲
فصل دوم : معرفی مکان کارآموزی                ۱۳
معرفی شرکت آذین خودرو               ۱۴
خط مشی و اهداف شرکت               ۱۵
چارت سازمانی  شرکت                            ۱۷
فصل سوم : شناخت وضعیت سیستم (سیتم انبارها )  ۱۸
انبارها    ۱۹
درخواست کالا از انبار   ۲۱
دریافت کالا توسط انبار   ۲۳
ارسال محصول   ۲۶
نگهداری پالتهای تدارک شده توسط مشتری   ۲۷
وضعیت انبارها در شرکت آذین خودرو   ۲۹
چارت سازمانی امور انبارها  ۳۰
ساختار سیستم کنترلهای داخلی و اطلاعاتی  انبارها در شرکت آذین خودرو  ۴۷
ارتباط با حسابداری مالی  ۴۸
تحویداری  ۴۹
رابطه سازملنی  ۵۰
چگونگی عملکرد قبض و اقباض در نظام اطلاعاتی انبارها  ۵۱
انبار محصول  ۵۲
گردش عملیات موجودیها در شرکت آذین خودرو  ۵۳
نحوه تکمیل برگ در خواست خرید  ۵۷
برگ رسید موقت تحویلداری ۵۸
فرم برگشت کالا از انبار ۵۹
نحوه تکمیل برگ نقل و اشتقال کاربردجریان نیم ساخته ۶۰
برگ گواهی لنجام کار ۶۱
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل سیستم مطرح شده ۶۲
گردش کار دریافت کالا      ۶۷
گردش کار ارسال کالا          ۶۸
Dfd ها  ۷۰ . ۶۹
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۱
نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۲
فصل ششم : منابع و ماخذ ۷۳
منابع و ماخذ ۷۴

اولین نفر باشید

نظر شما